Updates n.a.v. Coronavirus
Hier vindt u updates en mededelingen rondom het Coronavirus en uw bezoek aan onze kliniek.

Wie zijn wij

Cardiologie Centra Nederland (CCN) is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten die zich onderscheidt door de poliklinische zorg perfect af te stemmen op de behoeften van de patient en de verwijzer.

Kwaliteit, persoonlijke aandacht en snelheid

CCN biedt kwaliteit, persoonlijke aandacht en snelheid, na verwijzing door de huisarts volledig gedekt door alle zorgverzekeraars in Nederland. Patiënten kunnen binnen 48 uur, en bij spoed nog dezelfde dag, bij CCN terecht voor een consult. Alle nodige onderzoeken vinden diezelfde dag plaats door top cardiologen en specialisten. Aan het einde van de onderzoeken bespreekt de cardioloog de diagnose met de patiënt en stelt eventueel een behandelplan op. De patiënt weet direct waar hij aan toe is.

Onze zorg klopt!

CCN is een publiek private netwerkorganisatie die excellente cardiologische zorg aanbiedt.

Wij hebben ons als doel gesteld om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk belang door de beste zorg te leveren, voor iedereen snel toegankelijk, tegen lagere kosten en door continu te blijven investeren in zorgvernieuwing en zorgverbetering.

Zorg afstemmen op de behoeften

Gedreven door de wens om de poliklinische zorg beter af te stemmen op de behoeften van de patiënt en de verwijzer, richtten wij als twee ambitieuze cardiologen in 2006 Cardiologie Centra Nederland op.

De start

We zijn gestart met een centrum in Amsterdam. Huisartsen bleken enthousiast te zijn over onze excellente cardiologische zorg en verwezen duizenden patiënten met hartklachten naar ons centrum. Mede door dit enthousiasme startten wij al vrij snel meerdere kleinschalige centra op verschillende, goed toegankelijke locaties.

Snelheid, kwaliteit en groei

Een intensieve samenwerking met grote (academische) ziekenhuizen leidt er toe dat patiënten voor hartoperaties, dotter/ritme behandelingen en pacemaker implantaties snel en kundig kunnen worden geholpen. De poliklinische behandeling kan daarna worden voortgezet bij Cardiologie Centra Nederland.

Steeds meer ambitieuze collega’s met wetenschappelijke en academische achtergrond sluiten zich aan bij Cardiologie Centra Nederland. Hierdoor is voor ieder deelgebied van de cardiologie expertise aanwezig en zijn de kwaliteit van zorg en innovatie gegarandeerd.

Niet alleen patiënten en verwijzers bleken enthousiast over de poliklinische zorg van Cardiologie Centra Nederland. Ook de zorgverzekeraars zagen kans om voor hun cliënten excellente cardiologische zorg te garanderen en werken met ons samen in het kader van zorgvernieuwingsprojecten.

Toekomst

Cardiologie Centra Nederland blijft groeien en werken aan kwaliteit en service. Hierbij houden wij continue oog voor de individuele patiënt die op een persoonlijke wijze wordt geholpen en voor wie wij op individuele basis de beste behandeling zoeken en toepassen.

Met vriendelijke groet, mede namens al onze collega’s,

Aernout Somsen en Igor Tulevski, cardiologen/oprichters

Bestuursorganen

Cardiologie Centra Nederland is een stichting die wordt bestuurd door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

Lid
dhr. M.M. Winter

Raad van Toezicht

Voorzitter
dhr. R. MacNack

Lid
dhr. J.S.A. de Kok

Lid
dhr. M. van der Sluis

Functionaris Gegevensbescherming

tel. 030 – 30 70 330

Patiëntenraad (i.o.)

tel. 030 – 30 70 330

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast onze activiteiten op het gebied van de cardiologische zorg, proberen we ook op andere manieren invulling te geven aan het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen.

treeIn onze centra werken we nagenoeg papiervrij ter ondersteuning van het milieu.


childrenSOS CHILDREN’S VILLAGES

A loving home for every child


CCN steunt SOS Children’s Villages. SOS Children’s Villages Macedonie heeft als primaire doel om kinderen zonder ouders of ouderlijke zorg een thuis te bieden met een betere toekomst. Onze support wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van vrienden van CCN.

Mocht u onze activiteiten met SOS Children’s Villages willen ondersteunen, kunt U voor nadere informatie een mail sturen naar: info@cardiologiecentra.nl