085 – 303 86 20

Vergoeding

Wanneer u een patiënt naar ons doorverwijst, worden onze onderzoeken, behandelingen en nazorg volledig vergoed. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en declareren de behandeling rechtstreeks bij hen.

Vergoeding & tarieven patiënten

Meer informatie over de vergoeding en tarieven voor patiënten met een doorverwijzing.

Vergoeding HartWacht

Onze eHealth-service HartWacht wordt in ook in 2024 door alle zorgverzekeraars vergoed. 

De abonnementskosten voor HartWacht worden per periode van 120 dagen vergoed en lopen door zo lang het account actief is. De abonnementskosten voor HartWacht worden vergoed vanuit de basisverzekering en komen dus ten laste van het eigen risico. Mocht uw patiënt het eigen risico voor dit jaar niet (volledig) hebben verbruikt, dan zal het eigen risico worden aangesproken. 

De kosten variëren per programma en zijn afhankelijk van uw zorgverzekeraar.