085 – 303 86 20

Eerstelijns diagnostiek

Met een verwijzing (via Zorgdomein) kan uw patiënt terecht op een van onze locaties voor onderzoek. U ontvangt direct na het onderzoek een verslag via zorgmail.

Verricht u zelf onderzoek? Wij bieden graag advies of een snelle beoordeling.

Standaard onderzoeken

Wij bieden op al onze locaties de volgende onderzoeken aan als eerstelijns-diagnostiek:

  • Rust-ECG
  • Holter-ECG
  • 24-uurs bloeddrukmeting

Op onze locaties Almere, Amsterdam Geervliet, Amsterdam Zuid en Middelburg kunnen uw patiënten ook terecht voor een eerstelijns:

  • Inspannings-ECG
  • Echocardiografie

NIEUW: Op onze locatie Amsterdam Slotervaart kunnen uw patiënten ook terecht voor een eerstelijns:

  • CT calciumscore

Aanvullende onderzoeken

Afhankelijk van de klacht en de uitslag van eventuele onderzoeken, kan de cardioloog de volgende aanvullende onderzoeken nodig achten:

Echografisch onderzoek van de a. carotis

Met behulp van echografie van de a. carotis kan de vroegste vorm van atherosclerose worden aangetoond (verhoogd Intima Media Thickness). Tevens kan athersclerotische plaque of zelfs stenose in de a carotis worden aangetoond.

Fietstest / ergometrie

De patiënt spant zich in toenemende mate in volgens een vastgesteld protocol. Tijdens de inspanning wordt een ECG gemaakt en de bloeddruk gemeten. Myocardiale ischemie en ritme- of geleidingsstoornissen kunnen worden vastgesteld.

24-uur holterregistratie

Ambulant wordt gedurende 24 uur het hartritme worden geregistreerd. Bij klachten vermeldt de patiënt deze in een dagboekje. Ritme- of geleidingsstoornissen kunnen wordt vastgesteld in relatie met de door de patiënt gerapporteerde klachten.

24-uur bloeddrukregistratie

Bij dit onderzoek wordt de bloeddruk elk half uur gedurende 24 uur gemeten, hierdoor kan een goede indruk van de bloeddruk (regulatie) worden verkregen.

CT-scan van het hart

De cardioloog kan een CT calciumscore en/of CT angiografie laten uitvoeren. Met de CT calciumscore kan de kalkhoudendheid van de kransslagaders binnen enkele minuten worden bepaald. Dit is een belangrijk gegeven voor het bepalen van de cardiovasculaire prognose. Met de CT angiografie kan eventuele beschadiging (plaque vorming) of vernauwing (stenose) worden aangetoond. De CT angiografie van de kransslagaders wordt binnen enkele minuten gemaakt waarbij contrastmiddel wordt toegediend via een infuus.

Afspraak maken

Uw patiënt kan zelf een afspraak maken:

Samenwerking

Bent u geïnteresseerd in samenwerking met CCN voor de beoordeling van de door u gemaakte ECG’s of denkt u er over om een holtersysteem aan te schaffen (inclusief ritme analyse en advies)? neemt u dan gerust contact op met ons via 030-307 03 30.

 

Nieuw: snelle ondersteuning bij eerstelijnsdiagnostiek naar hartfalen in regio Amsterdam

Hartfalen is een belangrijke diagnose, die helaas nog regelmatig wordt gemist. Maar liefst 15% van patiënten die zich bij de huisarts presenteert met (onbegrepen) dyspnoe klachten blijkt hartfalen te hebben. Vanaf nu bieden wij daarom een eenvoudige methode om hartfalen diagnostiek te doen.

Hartfalen is een belangrijke diagnose, die helaas nog regelmatig wordt gemist. Uit onderzoek is gebleken dat niet-ontdekt hartfalen regelmatig voorkomt in de huisartspraktijk. De Hartstichting schat het aantal mensen met onontdekt hartfalen op meer dan 240.000, dat is vrijwel gelijk aan de mensen met bekend hartfalen. 

Veel patiënten hebben al lang voordat ze gediagnosticeerd worden klachten die duiden op hartfalen, maar deze worden vaak aan andere oorzaken of bestaande comorbiditeiten gewijd. Patiënten presenteren zich namelijk vaak met aspecifieke klachten, zoals kortademigheid, vermoeidheid en een verminderd inspanningsvermogen. Vroegtijdige opsporing kan leiden tot eerdere behandelingen en kan daardoor meer dan de helft van de ziekenhuisopnames en sterfgevallen voorkomen.

Vanaf nu bieden wij daarom een eenvoudige methode om hartfalen diagnostiek te doen.

Zoekterm in Zorgdomein: “ELD Hartfalen of onbegrepen dyspnoe”

Wie kunt u doorverwijzen?
  ≥ 65 jaar met onbegrepen dyspnoe klachten (of verdenking hartfalen)
  ≥40 jaar met diabetes mellitus en onbegrepen dyspnoe klachten (of verdenking hartfalen)

De ELD bestaat uit:
- ECG + NT-proBNP
- Indien beide onderzoeken normaal zijn dan is hartfalen uitgesloten
- Indien minimaal één van de twee afwijkend is, wordt een echocardiogram en een consult bij de cardioloog direct ingepland.

Dit bespaart u en uw praktijkondersteuner kostbare tijd en de patiënt krijgt direct de juiste diagnostiek volgens de richtlijn.