085 – 303 86 20

Bewuste keuze voor CT calciumscore als ELD

Het voorkomen van hart- en vaatziekten door gerichte behandeling van patienten met een hoog risico; een effectieve inzet van de coronair CT (Calciumscore).
Het gebruik van de CVRM richtlijn van de NHG adviseert bij sommige patienten een Calciumscore te bepalen teneinde het individueel risico op hart- en vaatziekten nog preciezer te kunnen inschatten. Recent zijn wij hierop ingegaan in een artikel in het NTvG (https://www.ntvg.nl/artikelen/wanneer-de-coronaire-calciumscore-zinvol).
Naar aanleiding van deze publicatie werd een webinar ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners. Tijdens dit webinar wordt uitleg gegeven over het effectief inzetten van de CT calciumscore om zodoende het individueel risico nog beter in beeld te krijgen. Dit is een belangrijke stap naar "personalized medicine" en zal leiden tot vermindering van over- en onderbehandeling.  Wilt u de coronaire calciumscore gaan gebruiken als eerstelijns diagnosticum? Dan is deze geaccrediteerde webinar voor u interessant. 

Laat hier uw gevens achter dan ontvangt u van ons de inlog voor het webinar:

Deze nascholing is al geweest

Aanmelden voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor ons actuele aanbod.