085 – 303 86 20

Vrouwenhart

De kennis en belangstelling omtrent het 'vrouwenhart' neemt toe in de eerste- en de tweede lijn. Vrouwen maken postmenopauzaal een 'inhaalslag' wat betreft het cardiovasculaire risico. Daarnaast zijn de klachten bij myocardiale ischemie anders dan bij mannen. Moeheid, dyspnoe en langdurige druk op de borst wordt vaker door vrouwen gemeld.

Verwijzen Vrouwenhart poli

Om vrouwelijke patiënten op een goede manier te kunnen diagnosticeren en behandelen zijn er, binnen Cardiologie Centra Nederland op iedere locatie, cardiologen die geschoold zijn op het gebied van het 'vrouwenhart'.

U kunt, ook via Zorgdomein, uw vrouwelijke patiënten, die u verdenkt van cardiovasculaire klachten, naar onze gespecialiseerde cardiologen verwijzen.

Na het consult ontvangt u direct een rapportage.