085 – 303 86 20

Post-Covid poli

In verband met de toename van post-COVID patiënten met cardiovasculaire klachten hebben we een nieuwe poli geopend in samenwerking met Amsterdam UMC. U kunt uw patiënten via Zorgdomein verwijzen naar al onze locaties.

De indicaties

De post-COVID indicaties zijn:

  • Pijn op de borst
    Differentiaal diagnose: acuut coronair syndroom, myocarditis, pulmonaal.

  • Dyspnoe
    Differentiaal diagnose: hartfalen (multipele etiologie), pulmonaal.

  • Vermoeidheid
    Differentiaal diagnose: hartfalen (multipele etiologie), myocarditis, deconditionering (post-(ICU)-opname)