085 – 303 86 20

HartWacht

HartWacht is een baanbrekend innovatief concept waarbij met behulp van de nieuwste technologie de zorg gepersonaliseerd en dicht bij uw patiënt wordt gebracht. De cardiologen van CCN kunnen patiënten thuis monitoren op basis van metingen (gewicht, bloeddruk etc.) en op basis van vragenlijsten die door de patiënt thuis worden ingevuld.

HartWacht is een ehealth platform voor patiënten van Cardiologie Centra Nederland. Er zijn momenteel drie programma’s; Aritmie, Hartfalen en Refractaire hypertensie. Deze programma’s worden in 2023 door alle zorgverzekeraars vergoed.

Wat is HartWacht?

HartWacht is zeker geen vervanging van CVRM. HartWacht wordt alleen aangeboden aan tweedelijns patiënten. Met behulp van thuismonitoring kunnen wij patiënten nog sneller terug verwijzen naar de eerste- of 0e-lijn.

Deze ingesloten video kan niet worden getoond vanwege uw cookie-instellingen. Pas uw instellingen aan op de cookiepagina, of bekijk de video op YouTube.

Hoe HartWacht werkt

HartWacht is ontwikkeld samen met artsen en patiënten en bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Online, overal ter wereld, kan de patient het eigen CCN-zorgdossier inzien.

  2. De patiënt geeft de meetwaarden via een app door, bijvoorbeeld bloeddruk, gewicht,  hartslag of ECG, en beantwoordt vragen over de gezondheid/conditie.

  3. De patiënt kan wanneer dit nodig is direct videocontact hebben met een verpleegkundige onder supervisie van een CCN-cardioloog.

Als de patiënt is aangemeld voor HartWacht dan zal patiënt op gezette tijden gevraagd worden meetwaarden  in te sturen. De patiënt krijgt meetapparatuur in bruikleen die draadloos gekoppeld wordt aan zijn eigen smartphone of tablet.

Zijn de ingestuurde waarden verontrustend of wordt er een door de arts ingestelde grenswaarde overschreden (bijv. te hoog gewicht, te hoge bloeddruk of afwijkend ECG) dan zal er vanuit CCN contact worden opgenomen met de patiënt. Afhankelijk van de situatie kan de arts dan besluiten de medicatie bij te stellen of in geval dat er nader onderzoek nodig is, de patiënt vragen naar de huisarts of cardioloog te gaan.

De voordelen van HartWacht

HartWacht zorgt er in feite voor dat waar ook ter wereld de patiënt de ‘cardioloog dichtbij heeft’. De patiënt wordt op afstand in de gaten gehouden zodat deze weet en wij weten dat alles goed gaat.

Bij onzekerheid of twijfel, dan kan de patiënt via HartWacht direct contact leggen met een verpleegkundige of arts die toegang tot het dossier heeft. Zij kunnen dan samen bepalen wat het beste is om te doen. HartWacht hoopt zo een betere patiëntenzorg mogelijk te maken, dichtbij de patiënt en waar mogelijk opnames in een ziekenhuis te voorkomen.

Met de meetgegevens van thuismonitoring kan de cardioloog u beter adviseren over de conditie van de patiënt en de gewenst behandeling.

Vergoeding HartWacht

Onze eHealth-service HartWacht wordt in 2023 door alle zorgverzekeraars vergoed. 

De abonnementskosten voor HartWacht worden per periode van 120 dagen vergoed en lopen door zo lang het account actief is. De abonnementskosten voor HartWacht worden vergoed vanuit de basisverzekering en komen dus ten laste van het eigen risico. Mocht uw patiënt het eigen risico van dit jaar niet (volledig) hebben verbruikt, dan zal het eigen risico worden aangesproken. 

De kosten variëren per programma en zijn afhankelijk van uw zorgverzekeraar. 

 

U wordt geïnformeerd

Bij iedere aanmelding van uw patiënt wordt u door ons geïnformeerd. U wordt op de hoogte gesteld van de ingestelde grenswaarden en wanneer de grenswaarden overschreden worden.

Wij geven u daarnaast advies voor beleid en zijn 24/7 bereikbaar voor overleg over een patiënt via de intercollegiale lijn(en).

Meer informatie

Als u meer informatie wil ontvangen of in gesprek wilt komen met de initiatiefnemers van HartWacht dan heeft u de volgende drie mogelijkheden:

  1. per mail naar hartwacht@cardiologiecentra.nl
  2. via ons contactformulier 
  3. telefonisch: 085 – 04 77 888