085 – 303 86 20

Onze COVID-19 maatregelen

Vergoeding

Wanneer u een patiënt naar ons doorverwijst, worden onze onderzoeken, behandelingen en nazorg volledig vergoed. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en declareren de behandeling rechtstreeks bij hen.

Vergoeding & tarieven patiënten

Meer informatie over de vergoeding en tarieven voor patiënten met een doorverwijzing.

Vergoeding HartWacht

Onze thuismontitoring service HartWacht wordt door alle zorgverzekeraars vergoed, met uitzondering van Menzis.