Updates n.a.v. Coronavirus
Hier vindt u updates en mededelingen rondom het Coronavirus en uw bezoek aan onze kliniek.

Stichting Cardiologie Geervliet

Bericht voor patiënten die voor 01-10-2018 onder controle waren bij Stichting Cardiologie Geervliet.

Beste Heer/Mevrouw,

Door mijn slechte gezondheidssituatie ben ik niet meer in staat geweest om persoonlijk afscheid van u te nemen. Stichting Cardiologie Geervliet is, op mijn verzoek, per oktober 2018 aangesloten bij Cardiologie Centra Nederland (CCN). De cardiologen van CCN zullen ervoor zorgen dat uw cardiologische behandeling met dezelfde hoogstaande kwaliteit en service wordt gecontinueerd.

Ik wil u danken voor het vertrouwen dat u heeft gehad in onze zorg.

Met vriendelijke groeten,

Dr. Joost Durrer, cardioloog

Nieuwe situatie Cardiologie Centra Nederland

De cardiologische zorg binnen Cardiologie Centra Nederland is anders georganiseerd dan u gewend was. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar onze website. Samengevat kunt u het volgende verwachten van onze teamleden voorafgaand en tijdens uw bezoek:

  • Indien u belt voor een afspraak krijgt u ons centraal afsprakenteam aan de lijn. De meeste vragen kunnen hier beantwoord worden. Indien het nodig is, wordt u doorgeschakeld naar het team op locatie Geervliet.
  • Bij aanmelden aan onze balie wordt een administratieve intake door de centrumassistente verricht waarbij uw persoonlijke gegevens worden gecontroleerd en geactualiseerd.
  • Vervolgens wordt er iedere keer door de verpleegkundige of doktersassistent een medische intake verricht waarbij uw actuele medicatie wordt geverifieerd, enkele gezondheidsvragen worden gesteld, uw bloeddruk wordt gemeten en zonodig een elektrocardiogram wordt gemaakt.
  • Indien de cardioloog het nodig vindt wordt er bloed afgenomen voor laboratoriumonderzoek en een inspanningstest en/of echocardiogram verricht.
  • De uitslagen van de bovengenoemde onderzoeken, diagnoses en een eventueel behandelplan zal de cardioloog vervolgens direct met u bespreken.
  • Indien u over een e-mailadres of 06 nummer beschikt dan zal enkele dagen voor uw controle afspraak een herinnering door u worden ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

namens het team van Cardiologie Centrum Geervliet,

Dr. Melvin Mac Gillavry, cardioloog
Cardiologie Centrum Geervliet

Zwaansvliet 5 – 1081 AP Amsterdam
Telefoon 020 644 26 15
E-mail: geervliet@cardiologiecentra.nl