Menu
Updates n.a.v. Coronavirus
Hier vindt u updates en mededelingen rondom het Coronavirus en uw bezoek aan onze kliniek.

Wij helpen u graag

CCN onderscheidt zich door poliklinische zorg perfect af te stemmen op de behoeften van de patiënt en de verwijzer, 100% vergoed door uw zorgverzekeraar. Met 10 centra verspreid door heel Nederland, dus altijd een centrum bij u in de buurt.

Met complexe problemen kunt u ook terecht bij CCN.

Er is bij CCN voor ieder deelspecialisme binnen de cardiologie een specialist beschikbaar. Daarnaast beschikken we over sterke samenwerkingsverbanden met (internationale) ziekenhuizen voor geavanceerde behandelingen (klepvervanging/reparatie, dotterprocedures, pacemaker/defibrillator implantaties, etc.)
Patiënten met vermeende cardiale klachten die voorheen naar een spoedeisende hulp werden verwezen, kunnen als alternatief binnen 24 uur voor uitgebreid cardiologisch onderzoek bij CCN terecht.

De cardiologen van CCN dragen zorg voor zowel de diagnostiek als de behandeling.

Wanneer operatieve ingrepen nodig zijn, wordt u door uw eigen cardioloog bij CCN voorbereid. Na de ingreep wordt u verder gecontroleerd en behandeld door uw eigen cardioloog bij CCN.

Cardiologen van CCN houden zich bezig met poliklinische zorg en meer.

Naast poliklinische zorg houden de cardiologen zich bezig met onder andere na- en bijscholing, cardiovasculair risicomanagement, ECG beoordeling voor verwijzers en wetenschappelijk onderzoek. Tevens wordt een elektronisch patiëntendossier opgebouwd dat overal en altijd toegankelijk is.

Ook buiten kantoor uren kunt u met (acute) problemen terecht bij CCN.

U kunt (bij acute vragen/problemen) 24/7 contact opnemen met de dienstdoende cardioloog. Indien u op een spoedeisende hulp, waar ook ter wereld, wordt opgenomen, kan het volledige dossier elektronisch worden verstuurd aan een medebehandelaar (alleen als u hiervoor toestemming geeft).

Patientenzorg

Onderzoeken

De onderzoeken die in al onze centra plaatsvinden zijn:

 • Bloedonderzoek
 • ECG
 • Ergometrie / fietstest
 • Echocardiogram
 • Echografisch onderzoek van de halsvaten
 • 24 uurs holter- en bloeddrukregistratie

Behandeling

De cardiologen dragen naast diagnostiek ook zorg voor behandeling. Behandeling met medicatie vindt plaats in de centra zelf. Wanneer operatieve ingrepen nodig zijn, wordt de patiënt door zijn/haar eigen cardioloog voorbereid. Na de ingreep, die over het algemeen plaatsvindt in een groot (academisch) ziekenhuis, wordt de patiënt verder gecontroleerd en behandeld door zijn/haar eigen cardioloog bij Cardiologie Centra Nederland.

Kenmerken

 • Geen wachttijden

 • Alle onderzoek binnen 2 uur

 • Vergoeding van alle zorgverzekeraars

 • Thuismonitoring beschikbaar

 • 24/7 bereikbaar

Doorverwijzen

U kunt uw patiënt doorverwijzen in onder andere de volgende situaties:

 • als u uw patiënt verdenkt van hart- en/of vaatproblemen
 • als u wilt uitsluiten dat de klachten van uw patiënt te maken hebben met het hart en/of de vaten
 • als u het risico van de patiënt op hart- en vaatziekten wilt bepalen
 • als uw patiënt eerdere hartproblemen heeft gehad
 • als uw patiënt controle nodig heeft na een ingreep
 • als in de directe familie van uw patiënt hart- en vaatziekten voorkomen