085 – 303 86 20

Onvergoede zorg

Ook zonder verwijsbrief van uw (huis)arts kunt u bij ons terecht. Dat kan ook als u een CBR-keuring nodig heeft. In dat geval betaalt u zelf voor onze zorg.

Tarieven preventief onderzoek

U kunt in al onze centra terecht voor een preventief onderzoek naar hart- en vaatziekten, met uitzondering van onze locatie Hoogvliet. Voor een preventief onderzoek heeft u geen verwijzing nodig. 

Kleine screening: €316,80

Een kleine screening bestaat uit:

Grote screening: €531,58

Een grote screening bestaat uit:

Tarieven losse onderzoeken

Naast de standaard (kleine of grote) screening, kunnen wij u ook helpen als u los(se) onderzoek(en) wilt laten doen.

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven weergegeven voor particulieren.

Kosten 

Consult*  € 85,91
Laboratorium bloedonderzoek  € 69,80
Electrocardiogram (ECG)  € 59,06
Inspannings-ECG (X-ECG)  € 230,88
Echocardiogram (TTE)  € 171,82
Holteranalyse  € 225,51
24-uurs bloeddrukmeting  € 155,72
Extra telefonisch consult  € 42,96

* Losse onderzoeken dienen altijd in combinatie met een consult te worden uitgevoerd zodat de uitslagen kunnen worden besproken.

Resultaten van uw onderzoek vertalen

Indien u de brief met de resultaten van de onderzoeken in het Engels nodig heeft, kunt u deze op eigen kosten door een beëdigd tolk/vertaler laten vertalen. Wij kunnen deze brief vervolgens voor u uitprinten op ons briefpapier mocht u dit wensen.

Tip

Stem vooraf altijd even af met uw zorgverzekeraar of zij preventief onderzoek vergoeden. Wij versturen u binnen 14 dagen de rekening van het preventief onderzoek.

Tarieven CBR-keuring

Het CBR kan vragen om een keuring door een cardioloog nadat een aandoening van uw hart of bloedvaten is vastgesteld. Voordat het CBR het rijbewijs verlengt, willen zij weten of iemand nog veilig kan rijden. Het CBR voorziet u van de benodigde formulieren.

Kosten

De kosten van de CBR-keuring hangen af van de onderzoeken die nodig zijn. Wanneer er aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd, zal er een toeslag bovenop het basistarief komen (maximaal 2 toeslagen).

Basistarief CBR-keuring (consult excl. eventuele aanvullende onderzoeken)  € 122,94
Toeslagtarief per 15 minuten (max. 2x) € 61,44

De rekening voor de CBR-keuring wordt door CCN naar u verstuurd. Deze ontvangt u binnen 14 dagen na het onderzoek.

Veelgestelde vragen