085 – 303 86 20

Volledige vergoeding

Natuurlijk wilt u weten of onze zorg kosten met zich meebrengt. Als u bent doorverwezen door uw (huis)arts of specialist, wordt onze zorg 100% vergoed.

Basisverzekering

Alle behandelingen op verwijzing van uw (huis)arts of specialist worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Let op

Als u uw eigen risico dit jaar nog niet heeft verbruikt, zullen onze zorgkosten ten laste van uw eigen risico van tenminste €385 komen. 

HartWacht ook vergoed

Ook onze eHealth-service HartWacht wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. De abonnementskosten voor HartWacht worden per periode van 120 dagen vergoed en lopen door zo lang uw account actief is. Mocht u uw eigen risico voor dit jaar niet (volledig) hebben verbruikt, dan zal uw eigen risico worden aangesproken.

Geen factuur

Wij declareren de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar en sturen u dus geen rekening.

Niet (in Nederland) verzekerd

Wanneer u niet (in Nederland) verzekerd bent, zult u zelf een factuur van ons ontvangen. Indien u een buitenlandse verzekering heeft, kunt u deze later alsnog bij uw zorgverzekeraar indienen om eventueel voor vergoeding in aanmerking te komen. 

Heeft u een geldige European Health Insurance Card (EHIC) of een (digitale) zorgpas van Cigna, OOM verzekeringen, Allianz, Bupa Global of AON Student Insurance? Geef dit dan aan tijdens uw bezoek, dan kunnen wij de factuur alsnog rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar sturen.

Het tarief dat wordt gefactureerd is het passantentarieven 2024*. Landelijke of interne ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn voor het aanpassen van de passantenprijzen.

*HartWacht valt onder het landelijke zorgproduct ‘telemonitoring’.

Passantentarieven 2023

Passantentarieven 2022

Veelgestelde vragen

 • Hoe zit het met betaling van mijn eigen risico?

  In de Zorgverzekeringswet is het eigen risico voor 2024 vastgesteld op € 385,-. Dit betekent dat u, afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw basisverzekering, tenminste de eerste € 385,- van uw zorgkosten in 2024 zelf moet betalen.

  Dit bedrag is eenmalig, geldt voor alle basisverzekeringen en is onafhankelijk van naar welke medisch specialist u gaat. Indien de kosten van uw behandeling (of een deel daarvan) de eerste kosten zijn die u in 2024 maakt, zal uw zorgverzekeraar het eigen risico bij u in rekening brengen.

  De wijze en het moment waarop zorgverzekeringen deze rekening versturen verschilt per verzekeraar. Voor meer informatie over het eigen risico raden wij aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of de website van de Rijksoverheid te raadplegen.

 • Waarom betaal ik het eigen risico van vorig jaar?

  Bestaat er onduidelijkheid over het betalen van uw eigen risico over het jaar 2023 in het jaar 2024, dan kunt u hier lezen hoe dat werkt.

 • Wat is een DBC?

  De manier waarop zorg wordt gedeclareerd is best ingewikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van DBC’s, dat staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC is eigenlijk een pakket van zorg dat gebruikelijk is bij een bepaalde diagnose en de daarbij behorende behandeling.

  Als u bij één van onze centra komt voor onderzoek, maken wij een DBC-zorgproduct aan. Een DBC omvat alle zorgactiviteiten die wij en de medische specialist uitvoeren voor het vaststellen van de diagnose en de daarmee samenhangende behandeling.

 • Waarom wordt mijn behandeling gedeclareerd als DBC?

  De DBC-systematiek is een wettelijke financieringssystematiek die landelijk wordt toegepast sinds 2005. Op deze manier wordt uw zorg als één geheel gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Het gaat dus om een pakket aan zorg, niet om iedere handeling afzonderlijk.

  Als er meerdere behandelingen of langdurige controletrajecten plaatsvinden, kunnen er meerdere DBC’s gedeclareerd worden. Voor elke DBC is een afzonderlijke prijs afgesproken met de verzekeraars.

  Voor informatie over de systematiek, prijzen en andere zaken kunt u contact opnemen met de Nederlandse Zorgautoriteit.

 • Wat is er in rekening gebracht bij mijn zorgverzekeraar?

  Deze vraag kunt u het beste stellen aan uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u een overzicht geven van de zorg die wij bij hen hebben gedeclareerd. U kunt dit gerust vragen en de zorgverzekeraar is verplicht om deze informatie aan haar verzekerden te geven.

 • Mijn zorgverzekeraar geeft aan dat zij geen contract hebben met jullie voor 2024, hoe zit dat?

  In de afgelopen jaren hebben wij met iedere Nederlandse zorgverzekeraar een contract gehad. Voor het jaar 2024 verwachten wij hetzelfde.

 • Ik ben niet (in Nederland) verzekerd, wat nu?

  Als u niet (in Nederland) verzekerd bent, dan zult u zelf de factuur ontvangen.

  Heeft u een geldige European Health Insurance Card (EHIC) of heeft u een (digitale) zorgpas van Cigna, OOM verzekeringen, Allianz, Bupa Global of AON Student Insurance? Geef dit dan aan tijdens uw bezoek, dan kunnen wij de factuur alsnog rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar sturen.

  Het tarief dat wordt gefactureerd is het passantentarief. Landelijke of interne ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn voor het aanpassen van de passantenprijzen.

 • Waar kan ik terecht met mijn vraag over een declaratie?

  Indien u een vraag heeft over de declaratie die wij bij uw zorgverzekeraar hebben ingediend, dan kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau van Cardiologie Centra Nederland. Wij zijn bereikbaar per mail zorgadministratie@cardiologiecentra.nl.