085 – 303 86 20

Preventief onderzoek

Hoe weet u of alles nog klopt zoals het zou moeten kloppen? U kunt in al onze centra, zonder verwijzing, terecht voor een preventief onderzoek naar hart- en vaatziekten. De onderzoeken worden binnen 2 uur uitgevoerd en kunnen plaatsvinden wanneer het u uitkomt. Dus ook in de avonden en in de weekends.

De onderzoeken

Intake

Het consult begint met een uitgebreid gesprek met een van onze verpleegkundigen waarbij het cardiovasculair risicoprofiel, medicijngebruik, allergieën, medische voorgeschiedenis en sociale achtergrond wordt geregistreerd.

Bloedonderzoek

Bij het bloedonderzoek wordt het cholesterol-spectrum, nierfunctie, glucose en hemoglobine bepaald.

Electrocardiogram (ECG)

Een hartfilmpje (ECG) wordt gemaakt in rust en levert informatie op over de functie van het hart. Eventueel kunnen ritme- of geleidingsstoornissen of een (oud) hartinfarct worden gediagnosticeerd.

Echocardiogram

Een echocardiogram geeft informatie over pomp en klepfunctie. Tevens kunnen diameters van de borst- en buik aorta worden bepaald.

Echografie van halsvaten

Met behulp van echografie van de a. carotis kan de vroegste vorm van atherosclerose worden aangetoond (verhoogd Intima Media Thickness). Tevens kan athersclerotische plaque of zelfs stenose in de arteria carotis worden aangetoond.

Inspannings-ECG

Tijdens de inspanningstest wordt een ECG gemaakt en de bloeddruk gemeten. Zuurstofgebrek van de hartspier en ritme- of geleidingsstoornissen kunnen worden vastgesteld.

24uurs ECG registratie (Holter)

Gedurende 24 uur wordt met een recorder op het lichaam het hartritme geregistreerd. Klachten kunnen gedurende deze tijd vermeld worden in een dagboekje, zodat onderzocht kan worden of deze veroorzaakt worden door een hartafwijking. Middels een holter kunnen bijvoorbeeld ritme- of geleidingsstoornissen worden vastgesteld

24uurs bloeddrukregistratie

Bij dit onderzoek wordt de bloeddruk elk half uur gedurende 24 uur gemeten. Hierdoor kan een goede indruk van de bloeddruk(-regulatie) bij dag en nacht worden verkregen.

CT scan van het hart

Dit onderzoek kan alleen op een medische indicatie van de cardioloog worden uitgevoerd. Preventief onderzoek met CT scanning is bij wet verboden. Een CT van het hart kan informatie geven over de kalkhoudendheid van de kransslagaders. Dit is een belangrijk gegeven voor het bepalen van de cardiovasculaire prognose. Daarnaast kan met CT scanning een angiografie van de kransslagaders worden gemaakt in enkele minuten. Hierbij kan een eventuele beschadiging (plaque vorming) of vernauwing (stenose) worden aangetoond. Uw cardioloog zal zorgen dat, wanneer er een indicatie bestaat, dit onderzoek snel plaatsvindt.

Advies

Na de onderzoeken zal de cardioloog de resultaten met u bespreken. Een eventuele diagnose wordt direct met u gecommuniceerd. Indien nodig zullen behandelopties met u worden besproken zodat een behandelplan direct kan worden opgesteld.

Behandeling

Wanneer er iets afwijkends wordt gevonden, dan kan de cardioloog u direct helpen. Mocht een afwijking gevonden worden buiten het cardiologische specialisme, dan wordt u direct doorverwezen naar de juiste specialist.

Uw privacy

U bepaalt wie uw medische gegevens kunnen inzien. Alleen met uw toestemming zal uw medische informatie worden gedeeld met andere zorgverleners. U heeft digitaal een beveiligde toegang tot uw dossier.

Kosten preventief onderzoek

Aan een preventief onderzoek zijn kosten verbonden. In sommige gevallen wordt een preventief onderzoek vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeert u bij uw zorgverzekeraar of raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de precieze vergoeding en voorwaarden.
Meer informatie over kosten en vergoedingen.

Afspraak maken

U kunt in al onze centra terecht voor preventief onderzoek naar hart- en vaatziekten. Zo maakt u eenvoudig online of telefonisch een afspraak.