085 – 303 86 20

Post-COVID poli

Sommige mensen ervaren na Corona nog lang klachten. Benauwdheid, kortademigheid of pijn op de borst kunnen weken tot maanden aanhouden. Deze klachten kunnen veroorzaakt door een ontsteking van het hartzakje (pericarditis), en/of de hartspier (myocarditis) of een ritmestoornis. Uw huisarts kan u onderzoeken, en als het nodig is doorverwijzen naar een cardioloog.

Wat is een (post-COVID) pericarditis?

Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje (pericard). Het hartzakje omgeeft het hart en maakt dat het hart soepel kan bewegen in de borstkas. Het pericard kan ontstoken raken door een elke virale infectie (o.a. een Coronavirus infectie). Bij iedereen is er altijd een kleine hoeveelheid vocht in het hartzakje maar bij een pericarditis is het vocht toegenomen en het hartzakje verdikt.

Pericarditis wordt gekenmerkt door een houdingsafhankelijke pijn op de borst, koorts (of geringe temperatuurverhoging) en nachtzweten. Ook kunnen vochtophoping, duizeligheid en benauwdheid optreden.

Wat is een (post-COVID) myocarditis?

Een myocarditis is een ontsteking van de hartspier die op kan treden na iedere virale infectie (o.a. een Coronavirus infectie). Door de ontsteking van de hartspier kan de pompfunctie van het hart afnemen en kunnen teken van hartfalen ontstaan; benauwdheid, kortademigheid, vocht vasthouden en conditieverlies. Tevens kunnen hartkloppingen soms gepaard gaan met duizeligheid en neiging tot flauwvallen.

Diagnose post-COVID pericarditis / myocarditis?

Als de huisarts aan de hand van uw klachtenpatroon, na een recente Coronavirus infectie, denkt aan een post-COVID pericarditis of myocarditis dan zal u verwezen worden naar een cardioloog.

Aan de hand van bloedonderzoek (verhoogde ontstekingswaarden en, in geval van een myocarditis een verhoogde Troponine T waarde) en echocardiografie kan de verdenking op pericarditis/myocarditis worden bevestigd.

Bij een echocardiografie wijst overmatig vocht in het hartzakje op pericarditis en een verminderde functie van de hartspier op een myocarditis. Indien twijfel is over de diagnose kan een cardiale MRI worden uitgevoerd.

Behandeling post-COVID pericarditis / myocarditis

Pericarditis wordt behandeld met ontstekingsremmende medicijnen zoals NSAID (aspirine, ibuprofen, diclofenac) en colchicine. De behandeling zal worden gecontinueerd totdat de klachten zijn verdwenen.

Bij een myocarditis en een pompfunctiestoornis zal een behandeling voor hartfalen worden gecombineerd met ontstekingsremmende middelen (prednison).

Boezemfibrilleren na een Coronavirus infectie

Elke virale infectie verhoogt de kans op een ritmestoornis. Tijdens of na een Coronavirus infectie kan boezemfibrilleren optreden. Deze ritmestoornis wordt gekenmerkt door een snelle en onregelmatige hartslag. Bij onregelmatige hartkloppingen dient een ECG gemaakt te worden bij de huisarts of een cardioloog.

Veelgestelde vragen

 • Hoe vaak komt een pericarditis voor na een Coronavirus (COVID19) infectie?

  Gelukkig komt een ontsteking van het hartzakje na een virale (Corona) infectie weinig voor. Als na een Corona infectie, houdingsafhankelijke pijn op de borst blijft bestaan neem dan contact op met uw huisarts. Deze kan u bij een verdenking op een pericarditis verwijzen naar een cardioloog voor aanvullend onderzoek.

 • Hoe vaak treedt een myocarditis op na een Coronavirus (COVID19) infectie?

  Een ontsteking van de hartspier is zeldzaam. Als u na een Corona infectie klachten heeft van benauwdheid, kortademigheid, vocht vasthouden of conditieverlies, neem dan contact op met uw huisarts. Deze kan u bij een verdenking op een myocarditis verwijzen naar een cardioloog voor aanvullend onderzoek.

 • Ik heb hartkloppingen tijdens/na een Coronavirus (COVID19) infectie; wat is de oorzaak?

  Elke virale infectie verhoogt de kans op een ritmestoornis. Dus ook tijdens en na een Coronavirus infectie kan een ritmestoornis optreden. Met name boezemfibrilleren ontstaat door een virale infectie. Deze ritmestoornis wordt gekenmerkt door een snelle en onregelmatige hartslag. Bij onregelmatige hartkloppingen dient een ECG gemaakt te worden bij de huisarts of een cardioloog.

 • Mijn conditie is verminderd na Coronavirus infectie; wat moet ik doen?

  Er zijn veel oorzaken voor een verminderde conditie na een Corona infectie. De voornaamste reden voor conditie vermindering is het herstel na een luchtweginfectie door het Coronavirus. Het herstel kan weken tot maanden duren. Vaak zijn er ook klachten van energieverlies, benauwdheid en pijn op de borst.

  Raadpleeg uw huisarts als de klachten toenemen nadat de Corona infectie voorbij is . Een van de oorzaken kan in het hart gelegen zijn. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een cardioloog als er een verdenking bestaat op een ontsteking van het hartzakje (pericarditis) of de hartspier (myocarditis).