085 – 303 86 20

CBR-keuring

Bij sommige cardiologische aandoeningen mag u niet zomaar (weer) autorijden. In sommige gevallen vraagt het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) om een gezondheidsverklaring van een cardioloog. Wij kunnen een keuring voor u uitvoeren.

Wanneer is een keuring nodig?

He CBR vraagt een keuring na een hartinfarct, bij chronisch hartfalen en bij het dragen van een ICD.

Vaak is een keuring door een algemeen keurend arts voldoende. Soms moet er een formulier ingevuld. Dit formulier kan door uw huisarts of eigen (behandelend) cardioloog ingevuld worden, hiermee hoeft u dus niet naar een onafhankelijk cardioloog.

Keuring

De keuring bestaat uit een kort onderzoek waarbij bloeddruk wordt gemeten, een ECG wordt uitgevoerd en eventueel aanvullend onderzoek wordt verricht. Daarmee beoordeelt de cardioloog of en in welke mate uw eventuele hartaandoening invloed heeft op uw waarneming, bewustzijn en uw reactievermogen. Tijdens de keuring heeft u ook een gesprek met de cardioloog.

Na de keuring zal de cardioloog een onafhankelijk advies geven aan het CBR op basis van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000.
Binnen 4 weken na ontvangst van het onze rapportage krijgt u een reactie van het CBR, vaak gaat ook dat sneller.

Groot rijbewijs

Als u hartproblemen heeft en een groot rijbewijs wilt aanvragen is een keuring bij de cardioloog vaak wel nodig. U kunt dan een afspraak maken bij CCN. Bij het maken van de afspraak geeft u aan dat het om een CBR keuring gaat. U neemt de formulieren, die u van het CBR heeft gekregen, mee naar het consult. Dit is erg belangrijk, want op die papieren staat ook de code die wij nodig hebben om de resultaten van de keuring digitaal naar het CBR te versturen.

ICD-dragers & andere uitzonderingen

Wij doen geen keuringen voor dragers van een ICD (u kunt het beste even overleggen met uw eigen cardioloog of ICD-technicus).

Wij doen ook geen keuringen voor een verwijding (aneurysma) van de buikaorta.

Kosten

Een CBR-keuring is voor eigen kosten. Nadat de keuring is verricht, ontvangt u binnen 14 dagen een factuur per post of e-mail. U vindt hier meer informatie over de kosten van de CBR-keuring.