085 – 303 86 20

Hartkatheterisatie (CAG)

Met een hartkatheterisatie brengt een interventiecardioloog de bloedvaten van het hart in beeld. Zo kunnen verschillende metingen gedaan worden en kunnen de functies van het hart worden onderzocht. Bijvoorbeeld die van de hartkleppen, de pompfunctie van het hart maar ook hartritmestoornissen kunnen zo in kaart worden gebracht.

Het onderzoek

Tijdens een hartkatheterisatie worden het hart en de kransslagaders van binnen onderzocht.

Via een kransslagader in de pols, elleboog of lies zal een dun slangetje (katheter) worden opgeschoven tot vlak boven het hart waar de kransslagaders ontspringen uit de grote lichaamsslagader (aorta). Via het slangetje wordt röntgencontrastmiddel in de kransslagaders gespoten en wordt aan de buitenzijde van het lichaam een röntgenfilm gemaakt. Zo kan een eventuele vernauwing (stenose) worden aangetoond.

Soms kan aansluitend een dotterprocedure of stentplaatsing nodig zijn om de vernauwing te verhelpen. U bent niet onder narcose en kan dus met de arts en verpleegkundige spreken.

De procedure is (na verdoving van de huid waar de katheter wordt ingebracht) over het algemeen pijnloos.

Belangrijk

Bij dit onderzoek zijn metalen voorwerpen zoals brillen, sieraden, piercings, beugels en metalen gebitsprotheses niet toegestaan.

Voorzorgsmaatregelen

Voordat u het onderzoek kan ondergaan worden u de volgende vraag gesteld:

  • heeft u ooit een allergie gehad na toediening van röntgencontrastmiddelen?

Als u deze vraag bevestigend beantwoordt dan zullen voorzorgsmaatregelen worden genomen voorafgaand aan de CT scan.

Daarnaast dient uw nierfunctie bekend te zijn. Die kan onderzocht worden via analyse van het bloedIndien uw nierfunctie verminderd is zullen voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Mogelijke risico's

Voor de hartkatheterisatie worden röntgenstralen gebruikt. De dosis van deze straling is gering.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de volgende complicaties optreden:

  • allergie voor het röntgencontrastmiddel

  • bloeding / bloeduitstorting ter plaatse van de toegangsweg van de katheter (pols, elleboog of lies)

  • pijn op de borst (met name als ook een dotterprocedure of stentplaatsing wordt uitgevoerd)

  • beschadiging van de aders die naar het hart leiden (zeldzaam)

  • trombose of embolie waardoor een beroerte of hartinfarct kan optreden (zeldzaam)

  • ritmestoornis (zeldzaam)

Locatie van het onderzoek

Dit onderzoek vindt plaats in een ziekenhuis.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ruim een uur en vindt plaats in een steriele omgeving.