085 – 303 86 20

Echografie van de halsvaten

Een echografisch onderzoek is een onderzoek met geluidsgolven, ook wel een echo genoemd. Met dit onderzoek kunnen bloedvaten in beeld worden gebracht. Er wordt met name gekeken of er een vernauwing in de halsvaten zit. Dit onderzoek wordt uitsluitend uitgevoerd op onze locatie in Utrecht.

Waarom?

Met behulp van echografie van de halsslagader (arteria. carotis) is het mogelijk de vroegste vorm van atherosclerose aan te tonen (toename van de “Intima Media Thickness”). Daarmee kan verergering van de aandoening worden voorkomen.

Via deze echo kan ook vaatwandvervetting (athersclerotische plaque) of een vernauwing (stenose) in de halsslagader worden aangetoond.

Het onderzoek

Er wordt een gel aangebracht in uw hals. Deze gel zorgt voor een optimale geluidsoverdracht. Er wordt een soort microfoon (transducer genoemd) in uw hals heen en weer bewogen. Deze transducer zendt en ontvangt geluidsgolven. Met behulp van deze geluidsgolven worden er afbeeldingen en berekeningen van uw halsvaten gemaakt. Zo kan worden waargenomen of er onregelmatigheden in de vaatwanden van deze (slag)aders zitten.

Duur van het onderzoek

Dit onderzoek vindt meestal plaats in combinatie met het echocardiogram. Deze onderzoeken duren samen ongeveer 20-30 minuten.

Risico's

Er zijn geen risico’s bekend bij dit onderzoek.