085 – 303 86 20

CT scan

Een CT-scan is een onderzoek met röntgenstralen, dezelfde röntgenstralen als bij een ‘gewone’ röntgenfoto. Het verschil is dat het apparaat om u heen draait. Zo kunnen het hart en de bloedvaten van het hart van meerdere kanten in beeld worden gebracht. Er wordt met name gekeken naar slagaderverkalking in de vaten of vernauwing van de kransslagaders.

Het onderzoek

De verpleegkundige meet eerst uw bloeddruk en hartslag. Indien nodig krijgt u een medicijn om uw hartslag tijdelijk te verlagen.

Een CT van het hart kan vervolgens op twee manieren worden uitgevoerd. Soms zal alleen de calciumscore worden uitgevoerd. Het kan zijn dat daarnaast ook een angiografie wordt uitgevoerd.

1. CT-calciumscore

Hierbij wordt de kalkhoudendheid van de kransslagaders bepaal binnen enkele minuten. Dit is een belangrijk gegeven voor het vaststellen van de uw hart- en vaatrisico. Hoe minder kalk in de kransvaten aanwezig is hoe beter.

2. CT-angiografie

Een CT angiografie van de kransslagaders worden gemaakt in enkele minuten waarbij contrastmiddel wordt toegediend via een infuus. Hierbij kan een eventuele beschadiging (plaque vorming) of vernauwing (stenose) in de kransslagaders worden aangetoond.

Na toediening van de contrastvloeistof kunt u een warm gevoel krijgen, of een metaalsmaak in de mond. Deze onschuldige bijwerkingen verdwijnen na een paar minuten. In de loop van de dag plast u de contrastvloeistof weer uit.

De laborant(e) maakt eerst een overzichtsopname. Als ook een CT-angiografie noodzakelijk is wordt vervolgens de scan met contrastvloeistof gemaakt. Vlak voor deze scan krijgt u een spray onder de tong om ook de kransslagaders beter zichtbaar te maken.

Belangrijk

Blijf u zo stil mogelijk liggen tijdens de scan. De vepleegkundige vraagt u ook om even kort uw adem in te houden. Zo voorkomen we samen bewogen beelden.

Voorzorgsmaatregelen

Voordat u het onderzoek kan ondergaan worden u de volgende vragen gesteld:

  • heeft u ooit een allergie gehad na toediening van röntgencontrastmiddelen?
  • heeft u astmatische bronchitis?

Als u een van deze vragen bevestigend beantwoordt dan zullen voorzorgsmaatregelen worden genomen voorafgaand aan de CT scan.

Daarnaast dient uw nierfunctie bekend te zijn. Die kan onderzocht worden via analyse van het bloedIndien uw nierfunctie verminderd is zullen voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Mogelijke risico's

Voor dit onderzoek worden röntgenstralen gebruikt. De dosis van deze straling is gering.

De volgende complicaties kunnen optreden: 

  • allergie voor het röntgencontrastmiddel

  • verkeerde positie van het infuus (niet in het bloedvat maar onder de huid). Doordat het contrastmiddel niet in de bloedbaan is gekomen, moet de scan opnieuw worden gemaakt. Dit kan leiden tot een (tijdelijk) pijnlijk gevoel onder de huid.

In dat geval zal de complicatie direct worden behandeld.

Locatie onderzoek

Dit onderzoek kan plaatsvinden bij Cardiologie Centra Nederland bij onze locatie Amsterdam Slotervaart.

Duur van het onderzoek

De CT-scan duurt inclusief voorbereiding ongeveer 30 minuten; de scan zelf duurt zo’n 5 minuten. Als wij u nog extra medicijnen geven voor een rustige hartslag, vragen wij u om in onze wachtkamer 60 minuten te wachten totdat het medicijn is ingewerkt.