085 – 303 86 20

24-uur Holterregistratie

Bij dit onderzoek wordt onderzocht hoe uw hart zich over langere periode gedraagt. De Holter legt uw hartslag minimaal 24 uur onafgebroken vast. Zo kunnen onregelmatigheden in het hartritme worden opgespoord.

Het onderzoek

De verpleegkundige plakt 7 elektrodes op uw lichaam. Daarnaast krijgt u een recorder mee ter grootte van een mobiele telefoon. U draagt de recorder aan een riem om uw middel. De elektrodes zijn met behulp van draden aan dit kastje verbonden. 

De recorder registreert het hartritme. In een dagboekje houdt u bij wat u de 24 uur (of 48 / 72 uur) gedaan heeft. U noteert ook of en welke klachten u heeft ervaren. Naar aanleiding van uw dagboek kan de cardioloog onderzoeken of deze veroorzaakt worden door een ritme- of geleidingsstoornis in het hart.

Na 24 uur mag u het kastje uitschakelen en de plakkers van uw lichaam verwijderen. Daarna komt u het kastje met de draden en het dagboekje op de afgesproken dag en tijd inleveren in het centrum.

Belangrijk

  • Met de Holter mag u niet zwemmen, douchen of in bad gaan.
  • Als er een plakker of snoer losraakt, herstel dit dan zo snel mogelijk. En vergeet dit niet in uw dagboek te vermelden.

Tip

Bovenkleding met een hogere hals zorgt ervoor dat de elektrodes niet zichtbaar zijn.

Risico's van het onderzoek

Er zijn geen risico’s bekend bij dit onderzoek.

Duur van het onderzoek

Het aansluiten duurt ongeveer 15 minuten. Uw hartritme wordt vervolgens gedurende 24 uur (of meer) geregistreerd.