085 – 303 86 20

Dagbehandeling hartfalen

Na uw bezoek aan Cardiologie Centra Nederland, kan de cardioloog een dagbehandeling voor hartfalen nodig achten. Vaak is er dan sprake van het vasthouden van vocht, of van een tekort aan ijzer. In beide situaties kan snel effect worden bereikt door medicijnen per infuus toe te dienen.

Diuretica (plasmedicatie) toediening per infuus

Te veel vocht in uw lichaam kan vervelende klachten veroorzaken als zwelling van de enkels/benen en kortademigheid. Wanneer uw thuismedicatie niet (meer) het gewenste effect heeft, kan diuretica (plasmedicatie) via een infuus worden toegediend. Met deze behandeling wordt overtollig vocht uit het lichaam verwijderd. Uw klachten zullen hierna verminderen.

De behandeling

U start met een opnamegesprek met onze verpleegkundige. Hierna neemt u plaats op de behandelstoel en wordt u indien nodig aangesloten op de hartmonitor. U krijgt een infuus ingebracht in uw arm, waardoor de medicatie toegediend kan worden. Ook krijgt u een band van de bloeddrukmeter om uw arm. Deze zal af en toe automatisch oppompen en uw bloeddruk meten. Voordat de medicatie wordt toegediend, meten we uw gewicht. Vervolgens krijgt u de medicatie gedurende circa 3 uren toegediend via een pompje. Door de medicatie zult u veel moeten plassen. Na de behandeling meten wij weer uw gewicht, om zo het resultaat te kunnen beoordelen.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u nog circa 30 tot 60 minuten geobserveerd, waarna u naar huis mag. U mag na de toediening van de medicatie zelf deelnemen aan het verkeer. Thuis kunt u alles weer doen zoals u gewend was. Binnen 3 tot 5 werkdagen volgt een controle bij uw eigen cardioloog. Hier wordt besproken of de behandeling effectief is geweest en of er veranderingen in uw medicatie nodig zijn. Het kan ook nodig zijn om de behandeling van tijd tot tijd te herhalen.

IJzer toediening per infuus

Wanneer u onder behandeling bent voor hartfalen en uit bloedonderzoek blijkt een bloedarmoede door een tekort aan ijzer, dan kan het toedienen van extra ijzer nodig zijn om uw conditie (en uw prognose) te verbeteren. Het ijzertekort kan via een infuus worden verholpen. Vermindering van uw klachten –zoals vermoeidheid, hoofdpijn of minder spierkracht- is vaak al op korte termijn merkbaar. Het kan zijn dat de behandeling nog een keer herhaald moet worden.

De behandeling

U start met een opnamegesprek met onze verpleegkundige. Hierna neemt u plaats op de behandelstoel en wordt u indien nodig aangesloten op de hartmonitor. Er wordt in uw arm een infuus ingebracht, waardoor de medicatie via een pompje in 15 tot 30 minuten toegediend wordt. De behandeling duurt in totaal één tot twee uur.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u nog circa 30 minuten geobserveerd, waarna u naar huis mag. U mag zelf deelnemen aan het verkeer. Thuis kunt u alles weer doen zoals u gewend was. Na drie maanden heeft u een afspraak bij uw eigen cardioloog. Er zal dan opnieuw gekeken worden naar uw ijzergehalte en bloedarmoede. Aan de hand hiervan wordt met u besloten of veranderingen in behandeling nodig.

Risico's

Op onze observatieruimte behandelen wij patiënten met een laag risico op ernstige hartproblemen. Kritieke patiënten worden direct doorverwezen naar het ziekenhuis. In het geval van een onverwachte situatie staan onze gespecialiseerde verpleegkundigen en cardiologen klaar voor uw veiligheid. U zult dan direct naar het ziekenhuis worden overgebracht.