085 – 303 86 20

Ons netwerk

Cardiologie Centra Nederland werkt intensief samen met diverse zorginstanties, waaronder de huisartsen, ziekenhuizen, apotheken en zorgverzekeraars.

Huisartsen

Huisartsen spelen een belangrijke rol in het Nederlandse zorgsysteem. Uw huisarts bepaalt ook of u naar Cardiologie Centra Nederland wordt verwezen. Wij zorgen ervoor dat u snel een afspraak heeft met een cardioloog. De cardioloog zal, na het consult direct uw huisarts op de hoogte stellen van de bevindingen en de eventuele behandeling.

Om de medische kennis van uw huisarts up-to-date te houden organiseren de cardiologen en verpleegkundigen van Cardiologie Centra Nederland, nascholingen en trainingen. Er wordt, onder andere, onderwijs gegeven over hartfalen, ritmestoornissen en leefstijl verbetering en er worden reanimatie cursussen gegeven voor de huisarts, praktijkondersteuners en assistenten.

Zo zorgen we ervoor dat de zorg voor u, overal en altijd, optimaal geregeld is.

Ziekenhuizen

De meeste diagnostiek en behandelingen vinden plaats bij Cardiologie Centra Nederland. Soms is een aanvullend onderzoek of behandeling in een ziekenhuis nodig. Wij helpen u dan direct verder.

Wij werken intensief samen met alle ziekenhuizen. Uw cardioloog zal voor u uitzoeken waar de beste en snelste behandeling mogelijk is. Uiteraard kan dit ook altijd in het ziekenhuis van uw eigen keuze.

De poliklinische behandeling kan daarna worden voortgezet bij Cardiologie Centra Nederland.

Wij hebben een intensieve samenwerking met:

Apotheken

De apotheken spelen een belangrijke rol in de behandeling. Uw eigen apotheek wordt geregistreerd in uw dossier tijdens de intake bij de balie van onze centra. Een recept wordt door uw cardioloog uitgeschreven en aan u overhandigd zodat u bij uw apotheek uw medicijnen in ontvangst kan nemen.

Op uw verzoek kunnen wij ook uw recept digitaal naar uw apotheek sturen. Mocht u wisselen van apotheek dan worden wij hier graag van op de hoogte gebracht zodat wij altijd uw recepten naar de juiste apotheek kunnen sturen.

Zorgverzekeraars

We werken samen met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat uw consult en eventuele behandelingen volledig worden vergoed. Het is hiervoor noodzakelijk dat u een verwijsbrief van uw (huis)arts heeft.

Ook onze thuismonitoring-service HartWacht wordt door uw zorgverzekering vergoed.

Mocht u uw eigen risico voor dit jaar niet (volledig) hebben verbruikt, dan zal uw eigen risico worden aangesproken.