085 – 303 86 20

Dr. M. (Maarten) Groenink

Cardioloog, Amsterdam AMC

Aandachtsgebieden

Aangeboren hartziekten, ziekten van de grote vaten, cardiovasculaire beeldvorming, cardiomyopathieën, coronaire hartziekten, algemene cardiologie

Cardiovasculaire geneeskunde is een fantastisch vak, veel breder dan de meesten denken, dat ons in staat stelt iets wezenlijks voor mensen te betekenen. Niet alleen in termen van acuut optreden, maar ook in preventie en chronische behandeling van hart en vaatziekten staat de cardiologie in Nederland op een hoog niveau en is tegelijkertijd volop in ontwikkeling. Dat geeft mij elke dag nieuwe energie.

Werkervaring Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Deutsches Herzzentrum, Berlijn
Cardiologiecentra Nederland

Prijzen: Einthoven dissertatieprijs 2001 (KNAW/NVVC)
Titels Dr.
Opleiding Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Proefschrift The Marfan aorta; morphology, growth, functional properties
Talen Nederlands, Frans, Duits, Engels

Na zijn studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde Maarten Groenink cum laude aan de Rijksuniversiteit Leiden. Vervolgens werd hij opgeleid tot cardioloog in het AMC te Amsterdam.

Hij was een jaar werkzaam in het 'Deutsches Herzzentrum' in Berlijn en werd daarna aangesteld bij het AMC in Amsterdam (afdelingen cardiologie en radiologie).

Hij is vertegenwoordiger van het expertisecentrum ‘Marfan en aanverwante aandoeningen’ en van het Europese Research Netwerk (ERN) ‘ VASCERN’ in het Amsterdam UMC.

Sinds enige jaren werkt hij ook bij Cardiologie Centrum Amsterdam, locatie Amsterdam Zuid.