085 – 303 86 20

Kwaliteit en veiligheid

Wij hechten waarde aan goede en veilige zorg. Deze is geborgd binnen ons kwaliteit- en veiligheidsbeleid. Belangrijke onderdelen binnen ons beleid zijn uniformiteit, continue verbetering, risicomanagement en monitoring en rapportage. Wij vertellen u hier graag meer over. 

Uniformiteit

Onze locaties zijn verdeeld over het land, maar wij vinden het belangrijk dat in al onze centra uniform wordt gewerkt. Dat betekent dat alle centra met dezelfde apparatuur en op dezelfde manier werken. Zo waarborgen wij dat onze zorg op iedere locatie goed en veilig geleverd wordt. Wij borgen deze uniforme werkwijze met regelmatige interne en externe controles.

Blijven verbeteren

Wij werken aan de hand van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA). Deze werkwijze stelt ons in staat om de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en dienstverlening continu te bewaken en te verbeteren. Dit betekent dat we alles wat we doen voortdurend evalueren en verbeteren met slechts één doel; het leveren van de allerbeste en veilige zorg voor onze patiënten!

Risicomanagement

Wij zijn continu bezig om onze risico’s in kaart te brengen, tijdig te signaleren en maatregelen te nemen om deze te voorkomen. Voordat er een nieuw zorgproces of nieuwe apparatuur wordt toegepast op onze locaties, wordt eerst een risico inventarisatie gedaan door onze medewerkers van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Aan de hand van deze analyse kunnen eventuele risico’s worden gemanaged en blijft onze zorg veilig.

Monitoring & rapportage

Het is belangrijk dat de kwaliteit van de zorg meetbaar is, daarvoor maken wij gebruik van verschillende interne en externe kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren worden maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks intern (en extern) gerapporteerd en bieden input om onze zorg te evalueren en te verbeteren.

Tip

Heeft u een vraag, een opmerking of een suggestie ten aanzien van kwaliteit en veiligheid? Mail gerust naar kwaliteit@cardiologiecentra.nl.

Kwaliteitskeurmerken

Wij zijn al meer dan 10 jaar in bezit van van het ZKN-keurmerk. Daarnaast beschikken wij over een gecertificeerd informatiebeveiligingssysteem (NEN7510). Beide keurmerken worden jaarlijks opnieuw gecontroleerd.

Patiëntenparticipatie

Wij horen graag de mening van onze patiënten. Informatie vanuit patiënten is belangrijk om de kwaliteit van onze zorg meetbaar te maken en te verbeteren. Zo houden wij de kwaliteit van onze zorgverlening op hoog niveau.

Patiënttevredenheid

Onze patiënten krijgen na hun bezoek een uitnodiging voor anonieme deelname aan het patiënttevredenheidsonderzoek (PTO). Het PTO is een belangrijke manier om de wensen en meningen van onze patiënten of hun vertegenwoordigers te inventariseren.
Behalve deelname aan ons interne patiënttevredenheidsonderzoek, nodigen we patiënten ook uit onze zorg en onze cardiologen te beoordelen bij ZorgKaart Nederland. Bekijk het overzicht van onze cardiologen en hun beoordelingen.

Patiëntenraad en -panel

Gezien de aard van onze zorgverlening en de duur van de behandelrelatie, werkt de invulling van de patiëntenraad volgens de Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) bij ons iets anders. Wij vinden de mening van onze patiënten erg belangrijk en geven dan ook zo goed mogelijk invulling aan de patiëntenraad passend binnen de wettelijke vereisten van de WMCZ.

Wij gaan als volgt te werk:

  1. Wij stellen een patiëntenraad in op eerste afroep, waarvoor een reglement in concept klaar ligt die voldoet aan de gestelde eisen van de WMCZ;
  2. Wij vergroten de patiëntenparticipatie door:
    • Het instellen van een patiëntenpanel. Het panel zal gevraagd worden mee te denken over ontwikkelingen rond het zorgaanbod en de dienstverlening, door middel van online vragenlijsten en fysieke bijeenkomsten;
    • Het patiënttevredenheidsonderzoek (PTO). Het PTO is een belangrijke manier om de wensen en meningen van de patiënten en hun vertegenwoordigers te inventariseren;
    • Patiënten worden uitgenodigd om onze cardiologen te beoordelen via ZorgKaart Nederland.
  3. Wat laten de bevoegdheden uit hoofde van de WMCZ zoveel mogelijk toekomen aan een 'patiëntenraad in oprichting'.

Klachten

Ondanks dat wij de zorg voor onze patiënten ons aan het hart gaat, kan het voorkomen dat een patiënt een klacht heeft. Patiënten kunnen hun onvrede uiteraard uitspreken. Wij beschikken over een goed functionerende, onafhankelijke klachtencommissie en interne klachtenfunctionarissen die gedegen klachtenonderzoek doen. U vindt hier informatie over de klachtencommissie, de klachtenprocedure en het klachtenreglement.

Veelgestelde vragen