085 – 303 86 20

Doel en missie

Cardiologie Centra Nederland (CCN) is een netwerkorganisatie van twaalf zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten verspreid over Nederland. Wij bieden cardiovasculaire zorg volgens het ‘one-stop-shop principe’. Alle benodigde onderzoeken vinden tijdens de eerste afspraak plaats, zodat de patiënt binnen twee uur duidelijkheid heeft over de diagnose en het eventuele behandelplan.

Missie

CCN bestaat sinds 2006 en heeft als missie om de zorg te verbeteren. Dit doen wij door toegankelijke, betaalbare en goede zorg dichtbij de patiënt te bieden, door middel van innovatie en efficiëntie.

Wij hebben innovatie hoog op de agenda staan en zijn altijd bezig om nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen. Zo hebben wij samen met onze ICT-dochter-organisatie ‘Heart for Health’ HartWacht gelanceerd; het meest complete cardiologische eHealth-programma dat door vrijwel alle zorgverzekeraars wordt vergoed. Cardiologen kunnen patiënten thuis monitoren en zorg bieden als de patiënten dat nodig hebben. Dat leidt tot snellere diagnoses en behandeling.

Kwaliteit, persoonlijke aandacht en snelheid

CCN biedt kwalitatieve, snelle en persoonlijke zorg. En onze zorg is, na verwijzing door de (huis)arts, volledig gedekt door alle zorgverzekeraars.

Patiënten kunnen binnen 48 uur, uitzonderingen daargelaten, en bij spoed nog dezelfde dag bij CCN terecht voor een consult. Alle nodige onderzoeken vinden direct plaats. Direct na de onderzoeken bespreekt de cardioloog de diagnose en stelt samen met patiënt eventueel een behandelplan op dat direct met de verwijzer wordt gecommuniceerd.

Onze zorg klopt!

Wij hebben ons als doel gesteld om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk belang door de beste zorg te leveren, snel toegankelijk en tegen lage kosten, voor iedereen. CCN investeert continu in de verbetering van de zorg.

Zorg afstemmen op behoefte

Gedreven door de wens om de poliklinische zorg beter af te stemmen op de behoeften van de patiënt en de verwijzer, richtten twee ambitieuze cardiologen (Aernout Somsen en Igor Tulevski) in 2006 Cardiologie Centra Nederland op.

Zelfstandig polikliniek

We zijn gestart met een polikliniek in Amsterdam. Huisartsen bleken enthousiast te zijn over onze cardiologische zorg en verwezen duizenden patiënten met hartklachten naar ons centrum. Mede door dit enthousiasme startten wij al vrij snel meerdere kleinschalige centra op verschillende, goed toegankelijke locaties, in samenwerking met gerenommeerde ziekenhuizen.

Intensieve samenwerking met ziekenhuizen

Door onze samenwerking met gerenommeerde (academische) ziekenhuizen kunnen patiënten voor hartoperaties, dotter/ritme behandelingen en pacemaker implantaties snel en kundig worden geholpen. De poliklinische behandeling kan daarna worden voortgezet bij Cardiologie Centra Nederland.

Een goed team

Steeds meer ambitieuze collega’s met wetenschappelijke en academische achtergrond sluiten zich aan bij Cardiologie Centra Nederland. Hierdoor is voor ieder deelgebied van de cardiologie expertise aanwezig en zijn de kwaliteit van zorg en innovatie gegarandeerd.

Vertrouwen van verzekeraars

Niet alleen patiënten en verwijzers zijn enthousiast over de poliklinische zorg van CCN. Ook de zorgverzekeraars zien in CCN een zorgpartner om hun cliënten goede, betaalbare en toegankelijke cardiologische zorg te garanderen.

Zorgverzekeraars werken ook met ons samen in het kader van zorgvernieuwingsprojecten zoals onze thuismonitoring-service HartWacht.

Toekomstplannen

CCN blijft groeien en werken aan kwaliteit en service. Hierbij houden wij continu oog voor de individuele patiënt die op een persoonlijke wijze wordt geholpen en voor wie wij op individuele basis de beste behandeling zoeken en toepassen.