Update n.a.v. Corona-virus
Hier vindt u onze recente mededelingen rondom de impact van van het Corona-virus op uw bezoek aan onze kliniek.

Post-COVID poli

In verband met de toename van post-COVID patiënten met cardiovasculaire klachten hebben we een nieuwe poli geopend in samenwerking met het Amsterdam UMC. U kunt uw patiënten via Zorgdomein verwijzen naar al onze locaties. De indicaties zijn:

  • Pijn op de borst. Differentiaal diagnose: acuut coronair syndroom, myocarditis, pulmonaal.
  • Dyspnoe. Differentiaal diagnose: hartfalen (multipele etiologie), pulmonaal.
  • Vermoeidheid. Differentiaal diagnose: hartfalen (multipele etiologie), myocarditis, deconditionering (post-(ICU)-opname)