Menu
Updates n.a.v. Coronavirus
Hier vindt u updates en mededelingen rondom het Coronavirus en uw bezoek aan onze kliniek.

Ons zorgaanbod

Wij helpen u graag

De cardiologen van CCN dragen zorg voor zowel de diagnostiek als de behandeling

Wanneer operatieve ingrepen nodig zijn, wordt de patiënt door zijn/haar eigen cardioloog bij CCN voorbereid. Na de ingreep wordt de patiënt verder gecontroleerd en behandeld door zijn/haar eigen cardioloog bij CCN.

Patiënten met complexe problemen kunnen ook terecht bij CCN

Er is bij CCN voor ieder deelspecialisme binnen de cardiologie een specialist beschikbaar. Daarnaast beschikken we over sterke samenwerkingsverbanden met (internationale) ziekenhuizen voor geavanceerde behandelingen (klepvervanging/reparatie, dotterprocedures, pacemaker/defibrillator implantaties, etc.)
Patiënten met vermeende cardiale klachten die voorheen naar een spoedeisende hulp werden verwezen, kunnen als alternatief binnen 24 uur voor uitgebreid cardiologisch onderzoek bij CCN terecht.

Cardiologen van CCN houden zich bezig met poliklinische zorg en meer

Naast poliklinische zorg houden de cardiologen zich bezig met onder andere na- en bijscholing, cardiovasculair risicomanagement, ECG beoordeling voor verwijzers en wetenschappelijk onderzoek. Tevens wordt een elektronisch patiëntendossier opgebouwd dat overal en altijd toegankelijk is voor de patiënt.

Zowel u als de patiënt kan buiten kantoor uren met (acute) problemen terecht bij CCN

Onze dienstdoende cardioloog is bij acute vragen/problemen 24/7 bereikbaar. Indien de patiënt op een spoedeisende hulp, waar ook ter wereld, wordt opgenomen, kan het volledige dossier elektronisch worden verstuurd aan een medebehandelaar (als de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven).

Bij het beoordelen van een ECG wordt er geen rekening gestuurd naar de zorgverzekeraar

Het beoordelen van de door u gefaxte of via internet verstuurde ECG’s is een extra service die wij kostenloos aanbieden.

Onderzoek wordt niet gedaan vanuit winstoogmerk

Uitgebreid onderzoek wordt door CCN bekostigd uit de (vaste) DBC vergoeding van de zorgverzekeraar, kosten die extra onderzoek met zich meebrengen worden door CCN betaald

Patientenzorg

Onderzoeken

De onderzoeken die in al onze centra plaatsvinden zijn:

 • Bloedonderzoek
 • ECG
 • Ergometrie / fietstest
 • Echocardiogram
 • Echografisch onderzoek van de halsvaten
 • 24 uurs holter- en bloeddrukregistratie

Behandeling

De cardiologen dragen naast diagnostiek ook zorg voor behandeling. Behandeling met medicatie vindt plaats in de centra zelf. Wanneer operatieve ingrepen nodig zijn, wordt de patiënt door zijn/haar eigen cardioloog voorbereid. Na de ingreep, die over het algemeen plaatsvindt in een groot (academisch) ziekenhuis, wordt de patiënt verder gecontroleerd en behandeld door zijn/haar eigen cardioloog bij Cardiologie Centra Nederland.

Kenmerken

 • Vergoeding van alle zorgverzekeraars

 • Geen wachttijden

 • Alle onderzoek binnen 2 uur

24/7 bereikbaar
Goede samenwerking met ziekenhuizen en huisartsen
Altijd dezelfde cardioloog

Doorverwijzen

U kunt uw patiënt doorverwijzen in onder andere de volgende situaties:

 • als u uw patiënt verdenkt van hart- en/of vaatproblemen
 • als u wilt uitsluiten dat de klachten van uw patiënt te maken hebben met het hart en/of de vaten
 • als u het risico van de patiënt op hart- en vaatziekten wilt bepalen
 • als uw patiënt eerdere hartproblemen heeft gehad
 • als uw patiënt controle nodig heeft na een ingreep
 • als in de directe familie van uw patiënt hart- en vaatziekten voorkomen