Klachten

Alle medewerkers van Cardiologie Centra Nederland (CCN) zetten zich in om de patiënt tijdens het bezoek zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat een patiënt een negatieve ervaring opdoet of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan de verwachting.

CCN staat open voor vragen, opmerkingen van patiënten en gebruikt deze om de kwaliteit van zorgverlening op een hoog niveau te houden.

Wie kunnen er klagen?

Als u patiënt bent (geweest) kunt u klagen over uw behandeling, verzorging of de organisatie van CCN. Bent u geen patiënt dan kunt u alleen een klacht indienen namens een patiënt. Die patiënt moet u daar dan wel schriftelijk toestemming voor gegeven hebben. Als een patiënt overleden is, kunnen de directe nabestaanden van die patiënt een klacht indienen.

De eenvoudigste oplossing

U kunt in de meeste gevallen het snelst tot een oplossing komen als u uw vraag of klacht rechtstreeks bespreekt met degene die naar uw mening de klacht veroorzaakt heeft of daarvoor verantwoordelijk is. Er kan dan tijdens uw polikliniekbezoek een oplossing gezocht worden. Leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u uiteraard alsnog van een van de andere hierna beschreven mogelijkheden gebruik maken.

Bemiddeling

Indien u er als patiënt zelf onvoldoende uitkomt met uw zorgverlener kan klachtenbemiddeling uitkomst bieden. Doel van de klachtenprocedure is om de relatie tussen patiënt en zorgverlener te herstellen.  In de meeste gevallen lukt dit met behulp van klachtenbemiddeling.  Bij CCN is een drietal klachtenfunctionarissen werkzaam die kunnen bemiddelen bij klachten maar u ook kunnen informeren over de procedure van klachtenafhandeling of uw vragen kunnen beantwoorden. Ook kunnen zij u begeleiden bij het op schrift stellen van uw klacht.

Klachtenprocedure

Indien ook bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt, zal de klachtenfunctionaris de klacht  (met uw toestemming) overdragen aan de onafhankelijke klachtencommissie. Deze neemt de klacht volgens de procedure beschreven in het Klachtenreglement in behandeling.

Klachtencommissie
Voorzitter (extern):Mw. mr. I.E.M. Verheijen, Advocaat
Lid (extern):Dhr. drs. H.W. van der Neut, Huisarts
Lid (intern)*:Dhr. dr. H. Hauer, cardioloog CC Amsterdam
Lid (intern)*:Mw. drs K. Miedema, cardioloog CC IJmuiden
*Afhankelijk van het centrum waarop de klacht betrekking heeft zal één van beide interne leden zitting nemen in de commissie. De commissie bestaat altijd uit een oneven aantal leden.
Klachtenfunctionarissen
Dhr. F.J.B. Rasing, Medewerker Finance CCN (financiële klachten)
Mw. R. Moens, Centrumcoördinator CC AMC
Mw. E.J.S. Kropveld, Centrumcoördinator CC Amsterdam
Secretariaat
Mw. M.E.H. Damen, Adviseur Kwaliteit & Veiligheid CCN

 

Jaarverslagen

Download hieronder het meest recente jaarverslag van de klachtencommissie van Stichting Cardiologie Centra Nederland. Oudere verslagen zijn op te vragen via klachten@cardiologiecentra.nl

Jaarverslag 2017 klachtencommissie CCN

Bereikbaarheid

U kunt de klachtencommissie bereiken via de mail: klachten@cardiologiecentra.nl of middels het onderstaande formulier.

Indien u vragen heeft over de klachtenprocedure of de mogelijkheid om een klacht in te dienen, kunt u telefonisch contact opnemen met één van de klachtenfunctionarissen. Zij kunnen u wegwijs maken en eventueel ondersteuning bieden bij het op schrift stellen van uw klacht.

De klachtenfunctionarissen zijn telefonisch te bereiken via het bedrijfsbureau van
CCN op 030 – 30 70 330.

 

Klachtenformulier