085 – 303 86 20

Pijn op de borst

Bij pijn op de borst denkt u misschien aan een hartinfarct. Maar pijn op de borst kan veel andere oorzaken hebben. Door de pijn zo goed mogelijk te omschrijven kan de arts de meest waarschijnlijke oorzaak vaststellen en bepalen of meer onderzoek nodig.

Klachten

Als de pijn van de borst van het hart komt dan zijn de volgende kenmerken vaak aanwezig:

 • de pijn is drukkend van aard
 • is midden op de borst gelokaliseerd
 • straalt uit naar armen en/of kaken.
 • ontstaat bij inspanning
 • verdwijnt in rust na 5 tot 10 minuten.
 • verminderd na een pil of spray (nitroglycerine) onder de tong

Om de waarschijnlijkheid van een hart-oorzaak in te schatten is, naast het klachtenpatroon, het risico op hart- en vaatziekten van belang. Patiënten met verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesteroldiabetesroken en familie leden met hart- en vaatziekten, worden eerder verdacht van een hart-oorzaak voor de pijn.

Voor vrouwen geldt dat de bovenstaande kenmerken soms niet aanwezig zijn. De cardiologen van CCN zijn speciaal opgeleid om rekening te houden met een andere presentatie van de klachten door vrouwen. Een specifieke risico inventarisatie vindt bij vrouwen plaats. Zo hebben vrouwen die een verhoogde bloeddruk of diabetes hadden tijdens een zwangerschap en/of postmenopauzaal zijn een verhoogde kans op pijn op de borst van het hart.

De mogelijke oorzaken

Pijn op de borst kan hartgerelateerd zijn:

 • angina pectoris. Dan is de pijn drukkend van aard, midden op de borst gelokaliseerd, straalt uit naar armen en/of kaken, ontstaat bij inspanning, verdwijnt in rust na 5 tot 10 minuten, verminderd na een pil of spray (nitroglycerine) onder de tong.
 • een scheuring van de aorta (dissectie) veroorzaakt acute (scheurende) pijn op de borst met vaak uitstraling naar de rug.
 • ontsteking of irritatie van het hartzakje (pericarditis); hierbij is de pijn vaak houdingsafhankelijk (de pijn neemt af bij vooroverbuigen) en gaat soms gepaard met koorts en nachtzweten; de pijn wordt minder door pijnstillers (paracetamol).


Pijn op de borst kan ook vele andere oorzaken hebben:

 • stress; pijn treedt op bij emotie/stress.
 • spierpijn (myalgie); deze pijn is op te wekken door beweging, houding en lokale druk.
 • kraakbeen irritatie(chondropathie of syndroom van Tietze); de pijn is op te wekken door beweging, houding en lokale druk en wordt minder door pijnstillers (paracetamol).
 • maagklachten: pijn vaak maximaal in vlak onder het borstbeen (“maagkuiltje”), verergert bij druk, gerelateerd aan eten en drinken.
 • longontsteking (pneumonie); hierbij gaat de pijn samen met benauwdheid, kortademigheid of dyspnoe, toename van de pijn bij inademing, gepaard gaand met koorts en nachtzweten.
 • ontsteking of irritatie van de longvliezen (pleuritis); hierbij gaat de pijn samen met benauwdheid, kortademigheid of dyspnoe, toename van de pijn bij inademing, gepaard gaand met koorts en nachtzweten. Pijn wordt minder door pijnstillers (paracetamol).
 • klaplong (pneumothorax); acuut optredende pijn op de borst met benauwdheid, kortademigheid of dyspnoe.
 • longembolie: acuut optredende pijn op de borst gepaard gaand met benauwdheid, kortademigheid of dyspnoe.

Diagnose

Als een patiënt zich meldt bij een arts met pijn op de borst dan zullen de volgende vragen worden gesteld om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak:

 • treedt de pijn acuut of geleidelijk op?
 • wat is de exacte lokatie van de pijn?
 • straalt de pijn uit naar andere locaties?
 • hoe lang houdt de pijn aan?
 • neemt de pijn toe in de loop van de tijd?
 • onder welke omstandigheden treedt de pijn op?
 • zijn er bepaalde zaken die de pijn opwekken of juist verminderen?

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak van de pijn. Indien de (huis)arts een vermoeden heeft dat de pijn afkomstig is van het hart dan zal deze u verwijzen naar een cardioloog. De cardioloog zal uitzoeken of er een hartziekte aanwezig is en zal de eventuele behandeling op basis van de diagnose starten. 

Veelgestelde vragen

 • Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts?

  Als u pijn op de borst, benauwdheid, moeheid of onverklaard conditieverlies heeft dient u altijd contact op te nemen met uw huisarts. Deze kan de eerste diagnostiek doen en u, bij een verdenking op Angina Pectoris, verwijzen naar een cardioloog.

 • Wanneer moet ik 112 bellen?

  U belt 112 voor een ambulance als u pijn op de borst heeft die ontstaan is in rust, drukkend van aard is, gepaard gaat met benauwdheid, transpiratie, misselijkheid en onwelbevinden.

 • Wanneer is het waarschijnlijk dat de pijn op de borst van het hart afkomstig is?

  Als de pijn:

  • drukkend van aard is
  • midden op de borst is gelokaliseerd
  • uitstraalt naar armen en/of kaken, ontstaat bij inspanning
  • verdwijnt in rust na 5 tot 10 minuten
  • verminderd na een pil of spray (nitroglycerine) onder de tong.

  Tevens zullen de aanwezigheid van de volgende risicofactoren de kans op een hart oorzaak vergroten: diabetes mellitus, verhoogde cholesterol of hoge bloeddruk, roken, weinig lichaamsbeweging, overgewicht en familieleden met hart- en vaatziekten.

 • In mijn familie komen veel hart- en vaatziekten voor, wat moet ik doen?

  Het kan zijn er een erfelijke oorzaak is voor Angina Pectoris als een familielid jonger dan 65 jaar deze klachten heeft of een hartinfarct, dotterbehandeling of bypass operatie heeft ondergaan. Als u denkt aan een erfelijke aandoening dan dient u dit te overleggen met uw huisarts en zullen alle risicofactoren voor hart- en vaatziekten zeer strikt moeten worden gereguleerd. Denkt u hierbij aan het optimaal instellen van uw diabetes mellitus, verhoogde cholesterol of hoge bloeddruk. Tevens adviseren wij u een gezonde leefstijl te volgen waarbij u niet rookt, veel beweegt, afvalt en gezond eet.