085 – 303 86 20

Duizeligheid

Veel mensen hebben zo nu en dan last van duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd of het gevoel dat alles om hen heen draait. Een enkeling valt zelfs wel eens flauw. Deze klachten kunnen heel lastig zijn en onzekerheid geven. Het is daarom van belang dat een oorzaak wordt gevonden. In sommige gevallen worden de klachten veroorzaakt door een hartziekte zoals een ritmestoornis. De huisarts kan een analyse doen van deze klachten en, indien er een verdenking is op een hartaandoening, u verwijzen naar een cardioloog.

Wat is duizeligheid?

Duizeligheid kan ook omschreven worden als een gevoel van 'licht in het hoofd' of het gevoel dat alles 'om je heen draait'. Ook wordt beschreven dat het 'zwart wordt voor de ogen' en dat men de neiging heeft om flauw te vallen. Duizeligheid kan gepaard gaan met oorsuizen en hartkloppingen.

Oorzaken duizeligheid

Duizeligheid komt vaak voor en heeft over het algemeen onschuldige oorzaken. Om de oorzaak van duizeligheid duidelijk te krijgen is het belangrijk om een patroon te herkennen in de klachten; in welke situatie treedt de duizeligheid op? Op deze manier kan een waarschijnlijke oorzaak worden aangewezen

Orthostatische hypotensie:

Hierbij ontstaat duizeligheid bij opstaan vanuit zittende of liggende positie. Vaak ontstaat hierbij een pijnlijk gevoel in schouders en nek in staande houding hetgeen snel verdwijnt als u gaat liggen. Ook hartkloppingen, oorsuizen kunnen hierbij aanwezig zijn.

Orthostatische hypotensie ontstaat doordat de bloedvaten in het lichaam te traag samenknijpen om een lage bloeddruk te voorkomen. Dit komt meer voor bij:

 • ouderen (de zenuwbanen die de vaten moeten doen samenknijpen werken minder goed)
 • bloeddrukverlagende medicijnen
 • medicijnen tegen een depressie of psychose
 • een tekort aan vocht (dehydratie door onvoldoende drinken)
 • alcohol gebruik (dit geeft verwijding van de bloedvaten in het hele lichaam).

Het is een onschuldige oorzaak en kan verholpen worden door instructies, bijvoorbeeld gefaseerd opstaan, aanpassing van medicijnen, voldoende drinken, alcohol vermijden.

Positie duizeligheid

Dit wordt ook wel Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPH) genoemd. Het betreft een kortdurende draaiduizeligheid die ontstaat als het hoofd snel van houding verandert zoals bij draaien, voorover buigen, omhoog- of achteromkijken. De aanvallen van draaiduizeligheid duren meestal kort (hooguit een minuut). Het is een onschuldige aandoening en verdwijnt meestal binnen 4 weken.

Neuritis vestibularis

Hierbij werkt het evenwichtsorganen tijdelijk minder goed. Het evenwichtsorgaan (dit bevindt zich achter beide oren), kan geïrriteerd zijn zonder duidelijke reden of na een (virale) infectie. De duizeligheid gaat gepaard met misselijk waarvoor de huisarts medicijnen kan voorschrijven. Ook deze oorzaak is onschuldig en gaat binnen een week weer over.

Ziekte van Ménière

Deze aandoening wordt gekenmerkt aanvallen van draaiduizeligheid met gehoorverlies, oorsuizen of een druk in het oor. Het gehoorverlies en het oorsuizen zijn in de eerste instantie tijdelijk doch op den duur vaak blijvend. Een aanval duurt minuten tot uren.

Er is geen medicatie die de duizeligheid doet verminderen. De misselijkheid kan wel behandeld worden door de huisarts d.m.v. medicijnen. Tevens zijn er behandelingen om te leren omgaan met het oorsuizen.

Duizeligheid door een hartaandoening

Een daling van de bloeddruk kan ook ontstaan als het hart te langzaam of veel te snel gaat waardoor er onvoldoende bloed kan worden rondgepompt.

Het hart genereert elektrische pulsen (hartritme), die worden voortgeleid (puls- of prikkelgeleiding), waarna de hartspier zal samentrekken.

Ritmestoornis

Bij een ritmestoornis kan het hartritme te traag (bradycardie) of juist te snel gaan (tachycardie) en kan de oorzaak zijn voor aanvallen van duizeligheid en zelfs dreigende wegraking. Een ritmestoornis kenmerkt zich door een gevoel dat het hart 'abnormaal klopt'. Als hartkloppingen vooraf gaan aan de duizeligheid, is een ritmestoornis mogelijk de oorzaak. Hiervoor zal een analyse door de huisarts en eventueel cardioloog nodig zijn. Een ritmestoornis kan worden opgespoord door middel van een ECG of, wanneer de klachten af en toe voorkomen, met een 24uur ECG opname (Holter) of een event recorder.

Geleidingsstoornis

De geleiding van de elektrische puls, die het hart aanzet tot samentrekken, kan vertraagd zijn. Dit kan leiden tot een te trage hartslag met duizeligheid en zelfs flauwvallen (syncope of collaps) tot gevolg. Een geleidingsstoornis kan worden opgespoord door middel van een ECG of, wanneer de klachten af en toe voorkomen, met een 24uur ECG opname (Holter) of een event recorder.

Hartspierverdikking (linker ventrikelhypertrofie)

Soms is een verdikking (hypertrofie) van de linker hartkamer de oorzaak van duizeligheid. Verdikking van de hartspier kan aanleiding geven tot ritmestoornissen en kan de pompfunctie van het hart belemmeren (met name bij inspanning en vochttekort / dehydratie). Als duizeligheid ontstaat bij inspanning dan dient de een cardiologisch onderzoek te worden uitgevoerd (echocardiografie en een ECG tijdens inspanning).

Erfelijke ritmestoornissen

Als u klachten heeft van duizeligheid of (bijna) wegraking en in uw familie meerdere personen voorkomen met ritmestoornissen, pacemakers, Interne Cardiale Defibrillators (ICD) of plostelinge hartdood dan dient altijd een cardiologische analyse naar de duizeligheid plaats te vinden.

Veelgestelde vragen

 • Ik ben duizelig, wat moet ik doen?

  Veel mensen hebben zo nu en dan last van duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd of het gevoel dat alles om hen heen draait. Een enkeling valt zelfs wel eens flauw. Deze klachten kunnen heel lastig zijn en onzekerheid geven. Het is daarom van belang dat een oorzaak wordt gevonden.

  In sommige gevallen worden de klachten veroorzaakt door een hartziekte. De huisarts kan een analyse doen van deze klachten en, indien er een verdenking is op een hartaandoening, u verwijzen naar een cardioloog.

  Als u, naast de duizeligheid een van de volgende klachten heeft dan dient u direct contact op te nemen met uw huisarts:

  • aanhoudende hartkloppingen heeft
  • pijn op de borst of benauwdheid ervaart
  • dreigt weg te raken
  • dubbel ziet, moeilijk praat of slikt of krachtverlies heeft in een been of arm
 • Wat is een ritmestoornis?

  Bij een ritmestoornis kan het hartritme te traag (bradycardie) of juist te snel gaan (tachycardie) en kan de oorzaak zijn voor aanvallen van duizeligheid en zelfs dreigende wegraking. Een ritmestoornis kenmerkt zich door een gevoel dat het hart 'abnormaal klopt'. Als hartkloppingen vooraf gaan aan de duizeligheid, is een ritmestoornis mogelijk de oorzaak. Hiervoor zal een analyse door de huisarts en eventueel cardioloog nodig zijn.

 • Wat is een geleidingsstoornis?

  De geleiding van de elektrische puls, die het hart aanzet tot samentrekken, kan vertraagd zijn. Dit kan leiden tot een te trage hartslag met duizeligheid en zelfs flauwvallen (syncope of collaps) tot gevolg. Een geleidingsstoornis kan worden opgespoord door middel van een ECG of, wanneer de klachten af en toe voorkomen, met een 24 uur ECG opname (Holter) of een event recorder.

 • Is een ritmestoornis gevaarlijk?

  Een ritmestoornis kan gevaarlijk, en in potentie dodelijk zijn, als het ritme gedurende langere tijd stopt (asystolie) of als er zeer snelle en ongeorganiseerde pulsen door het hart gaan (ventrikelfibrilleren). In beide gevallen dient een reanimatie te worden gestart en 112 te worden gebeld.

   

 • Ik heb oorsuizen en duizeligheid, wat is de oorzaak?

  Waarschijnlijk heeft u de ziekte van Ménière. Deze aandoening wordt gekenmerkt aanvallen van draaiduizeligheid met gehoorverlies, oorsuizen of een druk in het oor.

  Het gehoorverlies en het oorsuizen zijn in de eerste instantie tijdelijk doch op den duur vaak blijvend. Een aanval duurt minuten tot uren.

  Er is geen medicatie die de duizeligheid doet verminderen. De misselijkheid kan wel behandeld worden door de huisarts d.m.v. medicijnen. Tevens zijn er behandelingen om te leren omgaan met het oorsuizen.