085 – 303 86 20

Symptomen

Een hart- of vaatziekte openbaart zich vaak onverwacht. En juist dat onverwachte kan leiden tot onherstelbare schade. Daarom is het belangrijk te weten welke signalen horen bij een hart- of vaatziekte. Maar hoe herkent u de signalen?

De belangrijkste symptomen

30 banner

Pijn op de borst

Krijgt het hart wel voldoende zuurstof? Een verstopte ader kan een hartinfarct veroorzaken, maar ook vernauwing kan pijn op de borst veroorzaken. 

60banner

Benauwdheid

Kortademigheid en sneller buiten adem zijn kunnen duiden op hartfalen. Of op een andere hart- en vaatziekte. Goed om te laten onderzoeken.

29 banner

Hartkloppingen

Hartkloppingen of een onregelmatige hartslag komen vaak voor, en zijn vaak onschuldig. Maakt u zich toch ongerust, laat u dan checken.

Andere symptomen

Moeheid

Vocht vasthouden

Duizeligheid

Wegraking

Pijn in de benen