085 – 303 86 20

Zilveren Kruis: Indrukwekkende afname zorggebruik door telemonitoring

zilveren kruis logo 1

Indrukwekkende afname zorggebruik door telemonitoring

Leiden, 9 mei 2019

 

Sinds de introductie van telemonitoring bij patiënten met chronische hartproblemen (2016) maken meer dan 500 verzekerden van Zilveren Kruis gebruik van HartWacht. 128 patiënten (25% van de deelnemers) gebruiken HartWacht meer dan een jaar. Van hen is nu het zorggebruik vergeleken van de 12 maanden voorafgaand aan telemonitoring met de 12 maanden die hier op volgen. De resultaten zijn indrukwekkend.

De eerste onderzoeksresultaten laten een grote afname van het gebruik van zorg zien. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: ‘We waren al overtuigd dat telemonitoring bijdraagt aan de eigen regie en kwaliteit van leven. Nu blijkt dat voor onze verzekerden ook nog eens gepaard te gaan met minder opnames, spoedbezoeken en ambulanceritten.’

Grote afname in bezoeken spoedeisende eerste hulp (SEH)
Bij de patiënten die een jaar lang begeleid zijn met HartWacht is een afname in het aantal verpleegdagen, aantal spoedritten én aantal SEH-bezoeken te zien. De afname is ten opzichte van het jaar voorafgaand aan de begeleiding met HartWacht. Het aantal verpleegdagen is afgenomen met meer dan 40% en het aantal spoedritten met de ambulance is in een jaar tijd afgenomen met 30%. De grootste daling is te zien in het aantal SEH-bezoeken: In de groep patiënten die starten met HartWacht daalt het aantal SEH-bezoeken met 70% ten opzichte van het jaar daarvoor.

VBHC Prize 2019
HartWacht is een gezamenlijk initiatief van Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en het Nederlandse zorginnovatiebedrijf FocusCura. Het aantal deelnemers groeit gestaag. Deze doorbraak in eHealth betekende voor Nederland in 2016 een internationale primeur. Vorige maand ontving HartWacht de VBHC Prize voor samenwerking. Igor Tulevski, cardioloog en medeoprichter CCN: “Een prachtige beloning voor het dagelijks verhogen van de kwaliteit van leven voor patiënten en het verlagen van zorgkosten.”

Klik hier om het gehele artikel te lezen:
https://nieuws.zilverenkruis.nl/indrukwekkende-afname-zorggebruik-door-telemonitoring/