085 – 303 86 20

The Sound of Silence

young man is putting his forefingers ears white background

Zorgt geluidsoverlast voor een grotere kans op hart- en vaatziekten? Er zijn steeds meer aanwijzingen dat luchtvervuiling, klimaatverandering en ook geluidsoverlast daar inderdaad toe kunnen leiden. Een vervuilde omgeving zorgt voor meer ziekte. Hoe kan geluidsoverlast mensen ziek maken en wat kunnen we eraan doen?

Geluid is overal om ons heen. Het kan komen van mensen die praten, verkeer op straat, muziek, of zelfs de natuur zoals vogels die fluiten. Geluid kan prettig zijn, maar soms kan het storend zijn. Van geluidsoverlast spreken we als het geluid ongewenst, te hard en te langdurig is. Dit kan bijvoorbeeld komen van druk verkeer, bouwplaatsen, vliegtuigen of harde muziek van de buren. Geluidsoverlast kan niet alleen vervelend, maar ook schadelijk zijn voor uw gezondheid. Het kan dus zelf leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

 

Langdurige blootstelling aan harde geluiden kan namelijk leiden tot stress, via de activering van het sympathische zenuwstelsel. Dit leidt tot de afgifte van stresshormonen (zoals cortisol en catecholamines). Deze stresshormonen veroorzaken activering van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem, het systeem in ons lichaam dat onder andere onze bloeddruk en vochtbalans reguleert. Als dit systeem chronisch gestimuleerd wordt, kan dit leiden tot een verhoging van glucose, cholesterol en de bloeddruk; allemaal risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Verhoging van het stresshormoon cortisol is ook in verband gebracht met overgewicht, hetgeen weer slecht is voor diverse orgaansystemen en kan leiden tot vroegtijdige sterfte. 

 

Het wordt ook steeds duidelijker dat geluidsoverlast direct kan leiden tot activatie van ontstekingsprocessen in het lichaam. En dat is nu net een “trigger” voor het ontwikkelen van atherosclerose ofwel vaatwand-vervetting. Atherosclerose kan leiden tot een hartinfarct en beroerte. En, geluidsoverlast kan leiden tot slapeloosheid. Slecht slapen is slecht voor uw hart en vaten, omdat dit leidt tot hoge bloeddruk, ritmestoornissen, beroerte en hartfalen.

 

Om de effecten van geluidsoverlast te beperken is het wegnemen of verminderen van het geluid de beste optie. Helaas is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als u in de aanvliegroute van een vliegveld woont; al lijken “de regels voor geluidshinder in de luchtvaart” een stap in de goede richting. 

 

Wat kunt u zelf doen?

Acties die u zelf kunt ondernemen om minder last te hebben van geluid zijn het aanschaffen van oordoppen en geluiddichte ramen, of het opzoeken van rustige plekken. Daarnaast is het belangrijk dat - wanneer u geluidsoverlast ervaart - u hierover praat met uw buren of hulp zoekt bij de gemeente.

 

Kortom: als u goed voor uw lichaam wilt zorgen, geniet dan zoveel mogelijk van de “sound of silence”.