085 – 303 86 20

Terugroepactie Valsartan

31423.w400.r400 225.6b036d1

Vorige week is een terugroepactie van bloeddrukmedicijnen met Valsartan in de media geweest.

Waar gaat het om?

Enkele vormen van Valsartan zijn mogelijk verontreinigd en worden uit voorzorg teruggeroepen door de apothekers en vervangen door een veilige vorm van Valsartan.

Is uw Valsartan mogelijk verontreinigd?

Gebruikt u een medicijn met Valsartan? Dan kunt u controleren of uw middel mogelijk verontreinigd is. De Inspectie heeft een lijst gepubliceerd met RVG-nummers. Het RVG nummer staat op de medicijnverpakking en onderaan de bijsluiter. Staat het nummer van uw medicijn in de lijst, dan is uw Valsartan mogelijk verontreinigd.

Wat moet u doen als uw middel op de lijst staat?

Als u Valsartan gebruikt waarvan de RVG-code op de lijst staat, dan zal uw apotheker u voorzien van een veilige vorm van Valsartan. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u zonder overleg met uw arts stopt met het gebruik van uw Valsartan. Indien uw apotheker geen veilige Valsartan kan leveren, neemt u dan contact op met uw behandelend cardioloog, dan schrijft deze een alternatief vergelijkbaar medicijn voor.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.