085 – 303 86 20

Terugblik 2021: De belangrijkste wetenschappelijke doorbraken in de cardiologie (deel 1)

Jaaroverzicht deel 1

Aan het begin van 2022 kijken we terug naar de belangrijkste wetenschappelijke doorbraken in de cardiologie van het vorige jaar. We beginnen deze reeks met een toevallige ontdekking...

Hoe een middel voor suikerziekte succesvol bleek bij hartfalen 

Toen Empagliflozine werd gebruikt voor de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2 werd bij toeval een vermindering van het ontstaan van hart- en vaatziekten gevonden. Een nieuw toepassingsgebied was geboren.

Het was in 2014 dat Empagliflozine en Dapagliflozine (SGLT-2 remmer) werden geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 2. Al in 2015 kwamen de eerste wetenschappelijke rapportages over gunstige effecten op hart- en bloedvaten van deze patiënten. Vergeleken met patiënten die een placebo kregen, hadden de patiënten die met Empagliflozine werden behandeld minder kans om te overlijden aan een hartinfarct of beroerte. Daarnaast was de kans om in een ziekenhuis te worden opgenomen met hartfalen lager in deze groep.

Deze bevindingen leidde tot uitgebreid onderzoek naar het effect van dit geneesmiddel bij patiënten met hartfalen. Afgelopen jaar In 2021 werden de resultaten van de EMPEROR studie gepresenteerd. Deze lieten zien dat patiënten met klachten van hartfalen op basis van een verminderde pompfunctie langer leefden en minder kans hadden op een opname in het ziekenhuis. Dit voordeel werd gezien in de groep patiënten met- en zonder diabetes mellitus type 2. Dit is goed nieuws voor de duizenden patiënten met hartfalen in Nederland.

Er is door de zorgverzekeraars een indicatiestelling voor Empagliflozine en Dapagliflozine afgegeven.

Hebt u hartfalen of kent u iemand in uw omgeving met hartfalen? Vraag aan de cardioloog of er een indicatie bestaat voor dit geneesmiddel.