085 – 303 86 20

Pijn op de borst: is het mijn hart of iets anders?

seriously man is looking camera by holding hands heart blue background

Pijn op de borst is een veel voorkomende klacht die verschillende oorzaken kan hebben, variërend van kleine problemen tot levensbedreigende aandoeningen. Een van de belangrijkste zorgen voor mensen die pijn op de borst ervaren, is de mogelijkheid van een oorzaak op het gebied van het hart (cardiale oorzaak). Hoe kunt u dat goed inschatten?

Pijn op de borst die met het hart te maken heeft, heet angina pectoris. Hoewel angina pectoris een ernstig probleem is, waarvoor een cardioloog moet worden geconsulteerd, is het essentieel om ook andere mogelijke oorzaken te overwegen. Zo kunt u goed geïnformeerd met uw huisarts overleggen. Bepalen of de pijn op de borst een ‘cardiale’ of ‘niet-cardiale’ oorsprong heeft, is belangrijk voor een goede diagnose en een passende behandeling.


Angina pectoris treedt op als gevolg van een verminderde bloedtoevoer naar, of een hoger zuurstofgebruik door de hartspier. Het wordt vaak beschreven als een knellend, drukkend gevoel in de borst, dat kan uitstralen naar de linkerarm, nek, kaak of rug. Cardiale pijn op de borst wordt vaak veroorzaakt door fysieke inspanning of emotionele stress en heeft de neiging om te verdwijnen met rust of gebruik van nitroglycerine (een pil of spray onder de tong).

 

Verschillende niet-cardiale aandoeningen kunnen vergelijkbare klachten als angina pectoris nabootsen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Spierspanningen, ribfracturen of een ontsteking van de borstwand kunnen leiden tot scherpe, gelokaliseerde pijn op de borst (musculoskeletaal).
 • Een zure reflux, gastritis of slokdarmspasmen kunnen een brandend gevoel of ongemak in de borst veroorzaken, vaak verergerd door eten en optredend in liggende houding (gastro-inestinaal).
 • Ademhalingsproblemen: longontsteking, pleuritis of bronchitis kunnenleiden tot pijn op de borst, die verergert door hoesten of diep ademhalen.
 • Angst: paniekaanvallen kunnen ook pijn op de borst veroorzaken, vaak vergezeld van een snelle hartslag, kortademigheid en een gevoel van naderend onheil.
 • Neurologisch: beknelde zenuwen, gordelroos of costochondritis kunnen scherpe, stekende pijn op de borst veroorzaken.

 

Waarschuwingssignalen van angina pectoris:

Bepaalde kenmerken kunnen erop wijzen dat pijn op de borst te maken heeft met het hart:

 • Uitstraling: pijn die zich verspreidt naar de linkerarm, nek, kaak of rug.
 • Duur: pijn die langer dan een paar minuten aanhoudt, vooral als deze niet wordt verlicht door rust of nitroglycerine.
 • Inspanning: pijn veroorzaakt door fysieke activiteit of emotionele stress.
 • Ernst: intense, drukkende pijn, vaak beschreven als een 'olifant die op de borst zit'.
 • Begeleidende symptomen: kortademigheid, misselijkheid, koud zweet, duizeligheid of flauwvallen.

 

Risicofactoren voor angina pectoris:

Bepaalde factoren verhogen de kans op angina pectoris: 

 • Leeftijd: mannen boven de 45 en vrouwen boven de 55 jaar lopen een hoger risico.
 • Familiegeschiedenis: hartaandoeningen komen voor in de familie.
 • Roken: tabaksgebruik beschadigt de bloedvaten en verhoogt het risico op hartproblemen.
 • Hoge bloeddruk: hypertensie belast het hart en de slagaders.
 • Hoog cholesterol: verhoogde cholesterolwaarden kunnen leiden tot opbouw van ‘tandplak’ in slagaders.
 • Diabetes: verhoogt het risico op hartaandoeningen.
 • Obesitas: overgewicht belast het hart en draagt bij aan andere risicofactoren.
 • Bewegen: gebrek aan lichaamsbeweging verhoogt het cardiovasculaire risico.
 • Stress en angst: Chronische stress kan de gezondheid van het hart beïnvloeden.

 

Wanneer dient u uw huisarts te consulteren? 

Het is belangrijk om onmiddellijk medische hulp in te roepen als u pijn op de borst ervaart, vooral als u een verhoogd hart- en vaatrisico heeft en (één van) de bovengenoemde waarschuwingssignalen opmerkt. Raadpleeg uw huisarts of cardioloog als:

 • U nieuwe of onverklaarbare pijn heeft op de borst.
 • De pijn is hevig, duurt langer dan een paar minuten of komt terug.
 • De pijn gaat gepaard met kortademigheid, misselijkheid, zweten of duizeligheid.
 • U heeft een voorgeschiedenis van hartaandoeningen, risicofactoren of een familiegeschiedenis van hartproblemen.

 

Snelle duidelijkheid

Hoewel de angst voor hartpijn op de borst begrijpelijk is, kan een beter begrip van andere (niet cardiale) oorzaken, waarschuwingssignalen en risicofactoren u in staat stellen weloverwogen beslissingen te nemen over het zoeken naar medische hulp. Snelle evaluatie door de huisarts en eventuele verwijzing naar de cardioloog is cruciaal voor een nauwkeurige diagnose en tijdige behandeling, waardoor de best mogelijke resultaten worden gegarandeerd voor zowel cardiale als niet-cardiale pijn op de borst. Zorg goed voor uzelf.