085 – 303 86 20

Pijn in de rechterarm; onschuldig of alarmerend teken van een hartziekte?

portrait young stressed woman sitting home office desk front laptop touching aching elbow with pained expression suffering from elbow after working laptop

Er wordt veel geschreven over de “typische” klachten die worden veroorzaakt door een vernauwing in de kransslagaders: angina pectoris. Deze klachten zijn: een drukkende pijn op de borst met uitstraling naar de linkerarm, die ontstaat bij inspanning en verdwijnt bij rust. Is pijn in de rechterarm daarmee dan onschuldig en niet gerelateerd aan een hartziekte? Lees in dit artikel meer over dit zeldzame, maar alarmerende verschijnsel.

Spierpijn of zuurstofgebrek? 

Pijn in de rechterarm bij inspanning kan een teken zijn van spierpijn, irritatie van het schoudergewricht of de spierpezen in de bovenarm en schouder regio. Ook kan het een uiting kan zijn van zuurstofgebrek van de hartspier door een vernauwing in een kransslagader.

Verschil tussen pijn in de linkerarm en rechterarm

Een studie uit Zwitserland toonde aan dat pijn in de rechterarm sterker is geassocieerd met een kransslagadervernauwing dan pijn in de linkerarm. Pijn in de rechterarm blijkt een sterke voorspeller te zijn voor een hartprobleem, zeker als deze gepaard gaat met benauwdheid, moeheid, duizeligheid en pijn op de borst (zoals werd bevestigd door een internationaal onderzoek uit 2008). In 2019 werd door een onderzoeksgroep aangetoond dat pijn in de rechterarm een betere voorspeller is voor een hartinfarct dan pijn links op de borst. 

Kans op een verstopte kransslagader

We hebben al vaak geschreven over ongebruikelijke klachten bij vrouwen die kunnen wijzen op hartproblemen. Pijn in de rechterarm kan ook een teken zijn. Blijf alert. Niet alleen pijn in de linkerarm, maar ook in de rechterarm kan duiden op een vernauwing van de kransslagaders die de hartspier van bloed voorzien. Als u deze klachten herkent, is het belangrijk om een arts te raadplegen. Als uw huisarts geen probleem met spieren, pezen of gewrichten vindt, laat dan uw klachten onderzoeken door een cardioloog. Een vroege diagnose kan veel problemen voorkomen.