085 – 303 86 20

Persbericht Leeuwarder Courant 10 mei 2019: HartWacht in Dokkum reduceert zorggebruik Nederlandse hartpatiënten aanzienlijk

Leeuwarder courant

HartWacht in Dokkum reduceert zorggebruik Nederlandse hartpatiënten aanzienlijk

Het zorggebruik neemt spectaculair af bij de inzet van telemonitoring van mensen met chronische hartproblemen. Dat blijkt in elk geval uit onderzoek naar de gebruikers van HartWacht, die vanuit Sionsberg in Dokkum worden gevolgd.

De verzekerden van Zilveren Kruis die meer dan een jaar gebruik maken van HartWacht maken ten opzichte van een jaar eerder 70 procent minder gebruik van de spoedeisende hulp, hebben 40 procent minder verpleegdagen en 30 procent minder spoedritten met de ambulance nodig. ,,Dit zijn indrukwekkende resultaten”, vindt Zilveren Kruis, dat HartWacht samen met Cardiologie Centra Nederland en het zorginnovatiebedrijf FocusCura heeft opgezet.

Zilveren Kruis verwacht uitbreiding deelname van 500 naar 5000 verzekerden

Momenteel maken ruim vijfhonderd verzekerden van Zilveren Kruis gebruik van HartWacht, een kwart van hen meer dan een jaar. De zorgverzekeraar verwacht het aantal gebruikers de komende jaren te kunnen uitbreiden naar vijfduizend verzekerden, dat is los van andere zorgverzekeraars, waaronder fusiepartner De Friesland. Ook met andere ziekenhuizen zullen afspraken worden gemaakt over de inzet van telemonitoring bij hartpatiënten, meldt woordvoerder Christine Rompa. Daar zijn inmiddels alternatieve systemen in ontwikkeling.

Hoeveel er met deze inzet van zogenaamde e-health aan zorgkosten wordt bespaard, is nog niet berekend. ,,Dat doen we in een volgend onderzoek, Maar het klopt dat het om aanzienlijke bedragen gaat. Eén spoedrit met de ambulance kost al zo’n vijfhonderd euro.”

Initiatief tegen groeiende wachtlijsten

Zilveren Kruis heeft het eerste gebruik van HartWacht bij wijze van proef zelf gefinancierd. In 2018 werd het systeem door Zorginstituut Nederland goedgekeurd voor vergoeding uit de basisverzekering, waardoor ook andere verzekeraars dit kunnen aanbieden. HartWacht is een van de ongeveer vijf initiatieven die Zilveren Kruis heeft ingezet om een deel van de zorg naar huis te verplaatsen. Dit is nodig om de druk op de zorg terug te dringen, zegt Rompa. ,,Er komen meer ouderen, meer chronisch zieken en het aantal patiënten met hart- en vaatziekten stijgt nog steeds. Op allerlei vlakken is er een personeelstekort in de zorg, ook aan cardiologen. Om groeiende wachtlijsten tegen te gaan, ondersteunen we dit soort initiatieven.”

1400 patiënten gevolgd vanuit Dokkum

In totaal is HartWacht in minder dan een jaar gegroeid van duizend naar 1400 patiënten, meldt Igor Tulevski van Cardiologie Centra Nederland, mede-eigenaar van medisch centrum Sionsberg in Dokkum. ,,Dokkum is het hartje van HartWacht en zorginnovatie in Nederland”, zegt hij. Vorig jaar is daar ook de telemonitoring van longpatiënten opgestart. In theorie kunnen vanuit Dokkum hart- en longpatiënten over de hele wereld worden gemonitord.

Deelname aan HartWacht is voor verzekerden van Zilveren Kruis geen verplichting, maar een mogelijkheid, onderstreept Rompa. De patiënten worden met behulp van een app op afstand gevolgd, in plaats van dat ze standaard twee à drie keer per jaar op consult moeten bij de cardioloog, op momenten dat ze net even geen klachten hebben. Als er sprake is van hartritmestoornissen of hartfalen, gaat er een alarm af. ,,Sommige patiënten moeten eerst een drempel over, maar eigenlijk is vrijwel iedereen daarna enthousiast, omdat ze veel meer controle hebben over hun klachten. Dat geeft rust en zorgt dat ze minder snel in paniek naar de spoedeisende hulp hoeven te worden gebracht.”

Klik hier om het gehele artikel te lezen:
https://www.lc.nl/friesland/HartWacht-in-Dokkum-reduceert-zorggebruik-Nederlandse-hartpati%C3%ABnten-aanzienlijk-24441289.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F