085 – 303 86 20

Onderzoek Cardiologie Centra Nederland naar gebruik Apple Watch in detectie ritmestoornissen

top view unrecognizable woman checking health app her wrist gadget

Amsterdam - 21 december 2020

Cardiologie Centra Nederland (CCN) start een onderzoek naar het gebruik van de Apple Watch voor de detectie van ritmestoornissen. Het gaat om de ritmestoornis boezemfibrilleren, die veel voorkomt bij oudere mensen en kan leiden tot een herseninfarct.

In Nederland zijn er 100.000 patiënten die de ritmestoornis hebben, maar dit niet weten. “Dit vormt een groot gevaar voor deze patiënten” zegt professor Leonard Hofstra, cardioloog bij CCN en hoogleraar aan het Amsterdam UMC. “Het is daarom van immens belang om deze patiënten zo goed en zo snel mogelijk op te sporen. We kunnen deze patiënten dan effectieve bloedverdunnende medicatie geven en zo een groot deel van de herseninfarcten voorkomen”.

Een oplossing voor het opsporen van deze patiënten is wellicht de nieuwe Apple Watch. Dit  “slimme” horloge kan variabiliteit in hartslag meten en heeft een ECG-functie om ritmestoornissen vast te leggen. Bepaalde factoren, zoals hartfalen, vaatlijden, hoge bloeddruk, suikerziekte, hogere leeftijd en een reeds doorgemaakt herseninfarct, zijn gerelateerd aan een verhoogde kans op deze ritmestoornissen. Door deze hoog-risicogroep uit te rusten met een Apple Watch is de verwachting dat deze ritmestoornissen in een vroege fase kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld zodat complicaties, als een herseninfarct, kunnen worden voorkomen. De eerste onderzoeksresultaten worden eind 2021 verwacht.

Het onderzoek is voortgekomen uit een samenwerking tussen CCN, Apple, het Amsterdam UMC, en de Bob Vlake Foundation. Binnen dit consortium zullen CCN en het Amsterdam UMC de wetenschappelijke kwaliteit borgen. De Bob Vlake foundation financiert het onderzoek en Apple stelt de Apple Watches ter beschikking. Gezien de jarenlange ervaring van CCN bij het op afstand monitoren van duizende hartpatiënten (HartWacht) hebben de betrokken partijen besloten om dit innovatieve project te steunen. “We zijn ongelofelijk trots dat een bedrijf als Apple met ons in zee is gegaan om dit belangrijke onderzoek uit te voeren” geeft professor Hofstra aan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over de betrokken partijen:

Cardiologie Centra Nederland (CCN) is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten die zich onderscheidt door de poliklinische zorg perfect af te stemmen op de behoeften van de patiënt en de verwijzer.

De Bob Vlake Foundation is een stichting die als doel heeft met kennis en middelen bij te dragen aan projecten met een maatschappelijke impact.

Neem voor meer informatie contact op met Sebastiaan Blok (CCN), 06 2072 0395, s.blok@cardiologiecentra.nl