085 – 303 86 20

Nieuwe zorg in 2017

knipsel2

ALMERE - De wereld verandert, de zorg verandert. Wat gaan we daarvan zien in 2017? Techniek biedt nieuwe mogelijkheden en nieuwe oplossingen. Robots doen hun intrede in operatiekamers en bij mensen thuis. Er komen nieuwe behandelmogelijkheden voor bestaande ziekten zoals de regulatie van suikerziekte door een automatische insulinepomp en de behandeling van kanker door het immuunsysteem te stimuleren. Ook diagnostische tests worden steeds geavanceerder, waardoor detectie van ziektes steeds eerder plaatsvindt en ook risico's op toekomstige ziektes kunnen worden voorspeld.
Hoe snel gaan deze ontwikkelingen? Dat hangt af van de snelheid waarmee zorgverleners deze nieuwe mogelijkheden kunnen toepassen in hun zorgprocessen. Cardiologie Centra Nederland (CCN) is koploper op het gebied van innovatieve hartzorg en heeft de ambitie om de patiënt zo snel mogelijk nieuwe opties aan te bieden.

Nieuw in de hartzorg in 2017

Voorkomen is beter dan genezen. In 2017 kan iedereen online (onder andere via www.myclic.nl) een persoonlijk advies krijgen om hart- en vaten in optimale conditie te houden.

Continu monitoren biedt veel meer inzicht in het verloop van hart- en vaatziekten en of en wanneer ingrijpen nodig is. HartWacht biedt patiënten de mogelijkheid om thuis metingen te doen, die automatisch door gespecialiseerde verpleegkundigen en cardiologen worden bekeken, dag en nacht. Hiermee wordt veel onzekerheid bij de patiënt weggenomen en worden onnodige bezoeken aan een Spoedeisende Hulp voorkomen.

Kunstmatige intelligentie zal worden ingezet om de klachten van patiënten beter te kunnen interpreteren en aldus de diagnose nog sneller te kunnen stellen. Met deze digitale techniek zullen cardiologen worden begeleid bij de optimalisatie van de behandeling van de patiënten.

Zorg op afstand biedt ook diverse mogelijkheden om de huisartsen te ondersteunen bij diagnostiek en behandeling in de huisartspraktijk

Bij CCN worden deze ontwikkelingen gedreven door de feedback die wij van patiënten en huisartsen krijgen en ons doel om de zorg telkens veiliger en beter te maken. Heeft u ideeën om de zorg voor hart- en vaatziekten te verbeteren, laat het ons dan weten, dan kunnen wij blijven zeggen dat 'Onze zorg klopt!'.