085 – 303 86 20

Nieuwe cholesterolverlager biedt bescherming tegen hart- en vaatziekten - zonder spierpijn

top view world heart day stethoscope

We zijn enthousiast over een nieuwe cholesterolverlager voor patiënten die niet zo goed reageren op de meest gebruikte cholesterolverlagers, statines. Dit nieuwe medicijn, bempedoïnezuur, werkt bijna hetzelfde als statines, maar komt niet in de spieren, waardoor patiënten minder kans hebben op spierpijn als bijwerking. En dat is voor deze patiënten een mooie ontwikkeling.

De bekendste en meest gebruikte cholesterolverlagers zijn zogenaamde statines. Deze verlagen het “slechte” LDL cholesterol en verbeteren de hart- en vaat prognose. Helaas komt spierpijn als bijwerking met enige regelmaat (enkele procenten) bij sommige mensen voor. Bempedoïnezuur (merknaam: Nilemdo) werkt bijna op dezelfde manier ter verlaging van het LDL als een statine, maar heeft dus als voordeel dat het niet in de spieren terecht komt.

 

Recent werd er onderzoek uitgevoerd in 32 landen, bij ruim 13.000 patiënten. Patiënten met een verhoogd hart- en vaatrisico, die geen statines konden of wilden gebruiken, kregen óf bempedoïnezuur, óf een placebo. Bempedoïnezuur bleek goed te worden verdragen en verlaagde het LDL met 21,7%. Ook gaven patiënten aan geen spierpijn te hebben. Wel was er een kleine toename van jicht en galstenen.

 

Hart- en vaat complicaties - zoals een hartinfarct, beroerte, dotterbehandeling, bypassoperatie en overlijden - kwamen in het onderzoek 13% minder voor in de met bempedoïnezuur behandelde patiënten. De kans op een hartinfarct nam met maar liefst 23% af. 

 

Kortom: dit onderzoek toont aan dat bempedoïnezuur effectief is in het verlagen van de kans op ernstige hart- en vaat-complicaties bij patiënten die statines niet verdragen. Een nieuwe behandeloptie dus: goed nieuws!