085 – 303 86 20

Nieuw onderzoek: diltiazem in combinatie met bloedverdunners vergroot de kans op bloedingen

drug prescription treatment medication

Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis die vooral bij oudere mensen voorkomt. Het zorgt voor een onregelmatige hartslag die meestal te hoog is. Diltiazem is een veelgebruikt medicijn voor het verlagen van de hartslag bij boezemfibrilleren. Uit onderzoek blijkt dat dit medicijn in combinatie met bloedverdunners het risico op bloedingen kan verhogen, vooral bij hoge doseringen.

Diltiazem is een medicijn dat vaak voorgeschreven wordt, onder andere voor het verlagen van de hartslag bij patiënten met boezemfibrilleren. Uit een recent onderzoek blijkt dat diltiazem in combinatie met bloedverdunners zoals apixaban en rivaroxaban het risico op bloedingen verhogen. Vooral bij hogere doseringen van diltiazem blijkt dit risico aanzienlijk groter te zijn.

Hoe dit komt? Het geneesmiddel kan de uitscheiding van de bloedverdunners apixaban en rivaroxaban remmen, wat mogelijk leidt tot een te sterke antistolling met een bloeding tot gevolg. In het onderzoek wordt gekeken naar het gebruik van diltiazem en deze bloedverdunners in relatie met het optreden van bloedingen bij patiënten met boezemfibrilleren.

De uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek richt zich op patiënten vanaf 65 jaar met boezemfibrilleren die begonnen met het gebruik van apixaban of rivaroxaban en tegelijkertijd behandeld werden met diltiazem of metoprolol (een alternatief medicijn om de hartslag te verlagen). De voornaamste uitkomst is een combinatie van ziekenhuisopname en overlijden ten gevolge van bloedingen. Bij patiënten met boezemfibrilleren die apixaban of rivaroxaban gebruiken, bleek diltiazem een groter risico op ernstige bloedingen te geven dan metoprolol, vooral bij doses hoger dan 120 mg per dag.

De studie werd uitgevoerd onder ruim 200.000 Amerikanen, waarvan iets meer dan een kwart diltiazem ontvingen. De overige patiënten kregen metoprolol. Patiënten die diltiazem kregen hadden een verhoogd risico op ziekenhuisopname en overlijden ten gevolge van bloedingen vergeleken met de patiënten die metoprolol kregen. Het risico op deze complicaties was, met name, aanwezig bij een diltiazem dosis hoger dan 120 mg/dag.

Hoe verder?

Overleg met uw arts als u voor  boezemfibrilleren wordt behandeld met diltiazem (in combinatie met deze twee bloedverdunners), dan kan er naar een veiliger alternatief worden gezocht. Wij houden de nieuwe ontwikkelingen in de hartzorg voor u in de gaten zodat uw behandeling effectief én veilig is.