085 – 303 86 20

Meer kans op hart- en vaatziekten na een corona infectie?

18704 v2

Afgelopen week was in het nieuws dat mensen die corona hebben gehad, een grotere kans zouden hebben op een hartziekte. Moet je je zorgen maken als je corona hebt gehad?

Uit recent onderzoek in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine blijkt dat mensen die corona hebben gehad, een verhoogde kans hebben op hartziekte. Er is nog niet zoveel bekend over de lange termijn effecten van corona besmetting op hart- en vaatziekten. Vandaar dat onderzoekers van Washington University School of Medicine in St. Louis een grote database van de Amerikaanse Department of Veterans Affairs analyseerden. Zij vergeleken 153.760 personen die een COVID-19 infectie hadden doorgemaakt met ruim 10 miljoen controlepersonen, om de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, in de periode van 1 jaar na infectie met COVID-19, te bepalen.

 

De uitkomst van deze analyse toonde een verhoogd risico op een beroerte, ritmestoornissen, ontsteking van hartspier (myocarditis), ontsteking van het “hartzakje” (pericarditis), hartfalen en stolselvorming (trombo-embolie) bij patiënten tot 1 jaar na de COVID-19 infectie. Het risico was direct gecorreleerd aan de ernst van de infectie. Zo bleek voor patiënten die een milde besmetting met COVID-19 hadden gehad en niet waren opgenomen in het ziekenhuis, dat de kans op deze complicaties klein was. Maar voor patiënten die opgenomen waren in het ziekenhuis was het risico hoger. Voor patiënten die in het kader van een COVID-19 infectie waren opgenomen op de intensive care, was het risico op hart en vaatziekten het grootst.

 

Na 1 jaar hadden deze mensen na een COVID-19 infectie dus een hogere kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Met name hartfalen, boezemfibrilleren en hartinfarct kwamen vaker voor bij deze patiënten. 

 

Kortom: de kans op hart- en vaatziekten na een corona infectie is hoger en is gerelateerd aan de ernst van de besmetting. Indien je, na een corona infectie, last hebt van benauwdheid, hartkloppingen of pijn op de borst, neem dan contact op met je huisarts. Eventueel verwijst deze je door naar een cardioloog voor verder onderzoek.