085 – 303 86 20

Maatschappelijke winst door nieuwkomers in Nederland op te leiden tot echocardiografist

20231212 CCN JoniIsraeli 076 ER5 6957 1

Investeren in nieuwkomers loont. De Hart Academie laat dat zien met het opleidingstraject tot echocardiografist voor nieuwkomers met een medische achtergrond. Uit een impactanalyse van Social Finance NL in opdracht van de Goldschmeding Foundation blijkt dat de opleiding de maatschappij €11.766 oplevert per deelnemer in de eerste twee jaar. De Hart Academie creëert impact op twee urgente maatschappelijke vraagstukken; tekorten in de zorg en nieuwkomers die niet aan het werk komen. Een waardevol initiatief voor nieuwkomers, zorgaanbieders en de maatschappij. 

Inmiddels zijn er diverse initiatieven in het land om statushouders en nieuwkomers een goede opleidings- en/of werkplek te bieden in de zorg. Denk hierbij aan de Hart Academie geïnitieerd door Cardiologie Centra Nederland of het traject ‘nieuwkomers in hun kracht’ opgezet door het UMCG. De maatschappelijke waarde hiervan was echter nog niet in kaart.

Social Finance NL deed onderzoek naar de impact van de Hart Academie en laat indrukwekkende resultaten zien op twee maatschappelijke vraagstukken: het tekort aan zorgpersoneel en de integratie van nieuwkomers. Dit creëert impact voor de Nederlandse zorg, de nieuwkomers en de maatschappij. 

Goed voor de inburgering van nieuwkomers - De nieuwkomer ervaart veel positieve effecten in hun persoonlijke leven, het leerwerktraject van de academie helpt hen goed in te burgeren. Op de werkvloer leert men een taal snel, wordt er een (sociaal) netwerk opgebouwd en ontstaat er meer verbondenheid met de maatschappij. Odai Al-Qadhi, ooit arts in Jemen, en nu student van de Hart Academie, benoemt zelf: ‘’Ik ben mij eigenlijk pas echt gaan ontwikkelen in Nederland toen ik weer ben gaan werken.’’ Het resultaat is een toename van welzijn en kwaliteit in het persoonlijke leven, daarnaast dragen de nieuwkomers ook kennis en kunde uit hun thuisland over naar de Nederlandse zorgsector. 

Helpt zorgaanbieders wachttijden kort te houden - De Nederlandse zorgsector ervaart baten op verschillende vlakken. Allereerst draagt het bij aan diversiteit op de werkvloer, waarbij er een cultuursensitieve zorg ontstaat. Daarnaast helpt de inzet van nieuwkomers de zorgaanbieder om de wachttijden kort te houden, waardoor patiënten minder lang hoeven te wachten op een afspraak binnen de hartzorg. Vaak betekent de praktijk nu: veel druk op zorgmedewerkers of het inhuren van ZZP’ers. Wanneer de nieuwkomers na hun leerwerktraject inzetbaar zijn, ervaren zorgaanbieders binnen de eerste twee jaar al financiële baten.

Winst voor de maatschappij - Met het initiatief van de Hart Academie vermindert het aantal mensen dat afhankelijk is van sociale voorzieningen. Dat levert onze maatschappij en gemeenten geld op. De grootste baten voor deze partijen worden gerealiseerd door hogere belastinginkomsten en verminderde bijstandsuitkeringen. Deze baten lopen op tot €11.766 per deelnemer in de eerste twee jaar. Door nieuwkomers een leerwerktraject aan te bieden, wordt daarnaast bijgedragen aan een inclusieve samenleving en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Michelle van Toor, projectmanager inclusieve arbeidsmarkt van de Goldschmeding Foundation: “Een uitdaging om mooie en werkende aanpakken zoals die van de Hart Academie breed toegankelijk te maken voor nieuwkomers in heel Nederland, is hoe dit duurzaam te financieren samen met partijen die baat hebben bij de uitkomsten. De inzichten uit deze maatschappelijke impactanalyse zijn een belangrijke stap in deze richting.” 

Aernout Somsen, cardioloog en initiatiefnemer van de Hart Academie: “Dit onderzoek bevestigt ons idee dat integratie en het aanpakken van het personeelstekort in de zorg hand in hand kunnen gaan. De Hart Academie zet zich in voor een zorgsector die voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief blijft en waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te benutten. We zijn in gesprek met ziekenhuizen die zich aan willen sluiten bij dit initiatief, zodat er nog meer nieuwkomers kunnen worden opgeleid. Ondersteund door de geweldige resultaten uit dit onderzoek verwachten wij dat dit zeker gaat lukken. Samen dragen we bij aan een inclusieve, sterke en maatschappelijk verantwoorde zorgsector.”