085 – 303 86 20

L’esprit du coeur: samenwerking tussen zorgverleners leidt tot betere zorg en meer vertrouwen

hands united heart community love

Uit diverse onderzoeken blijkt dat goede samenwerking binnen een team de patiënt meer vertrouwen geeft. Tevens vertaalt een goede samenwerking in het team zich in betere zorg. Hoe vertalen we die inzichten in onze zorg bij Cardiologie Centra Nederland?

Sinds de oprichting van CCN in 2006 besteden we met al onze collega’s veel aandacht aan een goede team spirit. Die leidt niet alleen tot betere zorg en een hogere tevredenheid bij patiënten, zoals uit bovengenoemde onderzoeken bleek, maar ook onder de medewerkers zelf. Op welke punten zien we met name de relatie tussen goede samenwerking enerzijds, en betere zorg en meer vertrouwen anderzijds? We benoemen er graag acht.

 

1. Hoge patiëntveiligheid

Cardiologie vereist vaak een multidisciplinaire aanpak, waarbij specialisten als cardiologen, verpleegkundigen, planners, technici, radiologen, diëtisten en fysiotherapeuten betrokken zijn. Een samenwerkend medisch team zorgt ervoor dat alle aspecten van de toestand van een patiënt in overweging worden genomen. Korte "overleglijnen" leiden tot een kleinere kans dat belangrijke details bij diagnostiek en behandeling over het hoofd worden gezien.

 

2. Tijdige en juiste behandeling

Effectieve samenwerking maakt snelle besluitvorming en behandeling mogelijk. In urgente situaties kan een goed op elkaar ingespeeld team snel en adequaat reageren, waardoor een patiënt zonder onnodig uitstel de juiste behandeling krijgt. 

 

3. Holistische benadering 

Als zorgteam kunnen wij de situatie van een patiënt vanuit verschillende invalshoeken beoordelen. We houden rekening met medische geschiedenis, huidige medicatie, levensstijl en mogelijke interacties of contra-indicaties van behandelingen. Deze alomvattende aanpak leidt tot de juiste behandeling, die overigens samen met familie en naasten wordt gekozen; we beslissen samen.

 

4. Gedeelde expertise

Elk lid van ons team brengt zijn gespecialiseerde kennis en vaardigheden in. Deze gezamenlijke expertise zorgt ervoor dat de patiënt de meest up-to-date en evidence-based zorg krijgt.

 

5. Communicatie en overdracht

Duidelijke communicatie tussen onze teamleden zorgt ervoor dat vitale informatie wordt gedeeld tijdens de overdracht. Dit vermindert de kans op miscommunicatie en zorgt voor de juiste diagnose, behandeling en follow-up.

 

6. Effectieve zorg

We coördineren de zorg rondom de patiënt als team. Een gestroomlijnde diagnostiek en behandeling leidt tot minder behoefte aan extra afspraken en bezoeken aan onze kliniek; wel zo makkelijk voor de betrokkene.

 

7. Persoonlijke zorg

Onze teams kunnen rekening houden met de voorkeuren, waarden en doelen van de patiënt. We streven naar gepersonaliseerde zorg voor ieder individu.

 

8. Consistente zorg 

Een vast team is herkenbaar voor mensen. Een patiënt ziet onze vaste collega’s aan de balie, bij de onderzoeken en in de spreekkamer. Deze continuïteit draagt bij aan een zo veel mogelijk ontspannen bezoek aan onze polikliniek. 

 

Iedere dag blijven we bouwen aan persoonlijke, kleinschalige en hoogkwalitatieve zorg door een hecht team van zorgprofessionals. Wij herkennen ons in de uitdrukking “L'Esprit du Coeur”: goede zorg begint met gezamenlijke toewijding. Als CCN team zorgen wij graag voor u.