085 – 303 86 20

Lang leve de huisarts!

doctors hands holding medical care objects

Vandaag is het Wereld Huisartsen Dag. Eén keer per jaar een dag waarop er speciaal aandacht is voor onze collega’s in de eerstelijnszorg. Ook als Cardiologie Centra Nederland spreken we graag onze grote waardering uit voor de huisarts en al degenen die hem of haar ondersteunen. En zeker ook te bedanken voor de constructieve samenwerking in de zorg voor patiënten!

De huisarts heeft een ingewikkelde en soms moeilijke taak. Je moet van veel medische zaken wat weten, een brede kennis is vereist. Dat is geen eenvoudige klus, zeker als je bedenkt dat de diagnostische middelen voor de huisarts beperkt zijn. Zo zet een medisch specialist een CT, MRI of andere hoogtechnologische diagnostiek in, maar moet de huisarts een diagnose vooral bouwen op het verhaal van de patiënt (anamnese) en diens achtergrond (wat is het individuele risico van deze patiënt op het hebben van een ziekte), al dan niet gecombineerd met extra onderzoeken zoals bloedanalyse.

 

Ons zorgsysteem wordt internationaal geroemd om de belangrijke rol die de huisarts speelt in Nederland. Deze selecteert, als poortwachter, welke patiënt door een specialist in de tweede lijn moet worden gezien en welke patiënt in de eerste lijn kan blijven. De juiste patiënt op de juiste plaats; een belangrijke doelstelling in de Nederlandse zorg om deze betaalbaar en toegankelijk te houden. 

 

Ontzorgen van de huisarts

Tegelijkertijd zien we een enorme toename van de vraag naar zorg in de eerste lijn voor de komende jaren, zonder dat dit gelijke pas houdt met de vestiging van nieuwe huisartsen. Het wordt drukker in de huisartspraktijk.

 

Hoe kunnen we dan, samen met de huisartsen, deze dag blijven vieren in de komende decennia? Daarvoor zijn maatregelen bedacht en soms al genomen. Om er enkele te noemen:

  • taakherschikking; de praktijkondersteuner (POH) is een gespecialiseerde verpleegkundige die taken van de huisarts overneemt, zoals controle en behandeling van hypertensie, diabetes, hoog cholesterol en COPD.
  • eHealth toepassingen stellen de patiënt in staat om zelf een meting te doen en deze digitaal in te sturen, waarbij geen bezoek meer nodig is aan de praktijk. De huisarts geeft dan, na interpretatie van de ingestuurde data, een (digitaal) advies. 
  • eerstelijnsdiagnostiek (ELD), waarbij meer geavanceerde onderzoeken door de huisarts kunnen worden aangevraagd bij een specialist. De specialist zal de uitkomst van het onderzoek rapporteren aan de huisarts inclusief een eventueel behandeladvies. Een  verwijzing naar een specialist is dan niet nodig. 

 

CCN ondersteunt de huisartsen bij elk van de bovenstaande maatregelen. Zo geven de cardiologen van CCN onderwijs aan huisartsen en praktijkondersteuners om (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten goed te kunnen vaststellen en te behandelen. Wekelijks worden meerdere webinars en live onderwijsmomenten georganiseerd. Het door CCN uitgevonden e-health systeem HartWacht wordt aangepast voor de huisartspraktijk, zodat de patiënt veilig en goed op afstand kan worden behandeld. 

Ook heeft CCN een aantal onderzoeken als eerstelijns diagnostiek mogelijk gemaakt. Zo kan een rust ECG, 24-uur ritmeanalyse, 24 uur bloeddrukmeting, een inspannings ECG, echocardiografie, screening voor hartfalen en een CT calciumscore door de huisarts worden aangevraagd bij CCN en vaak dezelfde dag worden uitgevoerd. De cardiologen van CCN doen verslag en geven advies.

 

Zo werken we intensief samen en verdelen we de taken. Op deze manier houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar voor nu en voor de toekomst zodat we onze huisartsenzorg kunnen blijven vieren op deze dag. Lang leve de huisarts!