085 – 303 86 20

Lagere kans op hart en vaatziekten door afvallen met behulp van medicijnen

Afvallen met behulp van medicatie

Een gezond gewicht bereiken draagt bij aan het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten. Afvallen kan echter lastig zijn. Een relatief nieuw geneesmiddel met semaglutide helpt om gewicht te verliezen waardoor het hart- en vaatrisico bij patiënten met diabetes sterk verlaagt. Er zijn zelfs gevallen waarbij diabetes type 2 verdwijnt door gewichtsverlies. In dit artikel vertellen wij meer.

Eerder schreven wij al over afvallen met behulp van medicijnen. Onlangs is er nieuw onderzoek gedaan naar het medicijn met semaglutide, in dit artikel lichten we de conclusies van het nieuwe onderzoek toe.

Recent is er onderzoek gedaan bij 17.600 patiënten met ernstig overgewicht. Zij hadden geen diabetes, maar wel een hoog risico (20%) op hart- en vaatziekten. Bij hen werd het effect van semaglutide vergeleken met dat van een placebo (een medicijn zonder werkende bestanddelen). Op deze manier werd het risico op het ontwikkelen van een hartinfarct of beroerte en de kans op overlijden door hart- en vaatziekten onderzocht.

Positieve effecten  
Het onderzoek laat, na een opvolging van ruim drie jaar, positieve effecten zien. 

  • Na ruim drie jaar was de kans op complicaties 20% lager in de, met semaglutide, behandelde groep vergeleken met de patiënten die placebo kregen. Dit is een enorme verbetering van de prognose door dit geneesmiddel. Opmerkelijk is wel dat de gunstige effecten vroeg begonnen als het gaat om vermindering van de kans op een hartinfarct terwijl de verminderde kans op overlijden naar aanleiding van hart- en vaatziekten, of door welke oorzaak dan ook, pas na drie jaar werd verlaagd. 
  • Opvallend is ook dat er beduidend minder diabetes ontstond: slechts 3,5% in de semaglutide-groep kreeg diabetes, vergeleken met 12% in de placebo-groep, een afname van 73%. 
  • Daarnaast zien we een aanzienlijke vermindering van de ontstekingswaarden (CRP). In de groep patiënten die gebruik maakten van semaglutide namen de ontstekingswaarde met 39% af, in vergelijking met 3% in de placebo-groep. Dat is interessant omdat ontsteking van de bloedvatwand een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van vernauwingen in de slagaders (atherosclerose), wat uiteindelijk weer kan leiden tot een hartinfarct of beroerte.

 

Kritische elementen in het onderzoek
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn ook enkele kritische punten te noemen:

  • De kans op een hartaanval, beroerte en overlijden door hart- en vaatziekten daalt maar met 1,5 op de 100 mensen die behandeld worden en het duurt drie jaar voordat deze resultaten zichtbaar zijn. 
  • De prijs van semaglutide is hoog en we moeten overwegen of de gezondheidsvoordelen opwegen tegen de kosten voor de samenleving.
  • Het behaalde gewichtsverlies was slechts 8,5%, niet de verwachte 16% die in (eerdere) kortere onderzoeken werd waargenomen. 
  • Het is mogelijk dat niet alleen het gewichtsverlies verantwoordelijk is voor de gunstige effecten op de hart- en vaatgezondheid, maar dat ook de vermindering van ontstekingen door semaglutide hierbij een rol speelt.

Toch zijn er met name gunstige effecten van dit geneesmiddel. Een injectie kan dus helpen om gewichtsverlies en de kans op hart- en vaatziekten te verminderen. Of u in aanmerking komt om dit middel te gebruiken, kunt u bespreken met uw behandelend arts. 

Dankzij onderzoek komen we steeds een stap verder in het verminderen van het hart- en vaatrisico. Erg belangrijk dus dat er onderzoek blijft plaatsvinden, daar dragen wij ook graag aan bij als CCN. Daarom nemen wij deel aan internationale onderzoeken om de diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten verder te verbeteren. 

Zet de eerst stap 
Een deel van de oplossing om hart- en vaatziekten te verminderen kan ook liggen aan onze eigen leefstijl. Dat is mooi, want dat betekent dat we in veel gevallen wat kunnen doen voor een gezond hart. Hier vindt u meer over een gezonde leefstijl, op naar een gezond en lang leven!