085 – 303 86 20

Kunnen we boezemfibrilleren vroegtijdig opsporen met een Apple Watch?

3d illustration human heart cardiogram digital technologies medicine

Dat is de vraag die centraal staat in een onderzoek dat we vanuit CCN zijn opgestart.

Volgens epidemiologen in Europa zal het aantal patiënten met boezemfibrilleren (AFib) in de Europese Unie tegen het jaar 2060 waarschijnlijk verdubbelen. AFib is een veelvoorkomende hartritmestoornis die ernstige gevolgen kan hebben als ze niet op tijd behandeld wordt. Denk daarbij aan een beroerte of hartfalen.

Apple publiceerde een artikel over het CCN onderzoek op hun site. Lees hieronder de vrije vertaling ervan.

Bij Cardiologie Centra Nederland in Amsterdam onderzoeken dr. Sebastiaan Blok, directeur eHealth, en zijn collega's, manieren om AFib eerder op te sporen. De onderzoekers hebben een gerandomiseerde gecontroleerde studie ontwikkeld als onderdeel van een groter initiatief, genaamd HartWacht. HartWacht is het eerste eHealth-concept dat door alle Nederlandse zorgverzekeraars wordt vergoed.

"In Nederland zijn er ongeveer 300.000 mensen bij wie boezemfibrilleren is vastgesteld", zegt dr. Nicole van Steijn, één van de onderzoekers uit het onderzoeksteam. "Er zijn naar schatting 100.000 mensen die deze ritmestoornis hebben, maar het niet weten, waarschijnlijk omdat ze geen symptomen ervaren."

Aan het onderzoek nemen meer dan 300 patiënten ouder dan 65 jaar met een verhoogd risico op AFib deel. De helft van de deelnemers - de interventiegroep - draagt minimaal 12 uur per dag een Apple Watch.

"Apple Watch is zo'n veelgebruikte, betrouwbare smartwatch voor mensen, dat we graag willen onderzoeken of dit device op grote schaal is in te zetten om de hartritmestoornis AFib vroegtijdig op te sporen.” zegt Blok.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij eens in de drie weken een ECG maken. Daarnaast kan de deelnemer een ECG maken wanneer het horloge een onregelmatige hartslag detecteert, of als de deelnemer zelf klachten ervaart. Dit ECG wordt automatisch doorgestuurd voor beoordeling. Als de deelnemer boezemfibrilleren blijkt te hebben, nemen de onderzoekers direct contact op.

 

Binnen drie weken nadat de eerste deelnemers gestart waren met het onderzoek, werd er al AFib ontdekt bij een deelnemer uit de interventiegroep zonder symptomen of klachten. Dit markeert het begin van wat CCN hoopt te bereiken met de inzet van de Apple Watch. In de toekomst zijn de onderzoekers van plan om de mogelijkheden die de ECG-app biedt verder te onderzoeken. Er wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden om de ECG-app te gebruiken om patiënten thuis te monitoren en zo het effect van eventueel voorgeschreven medicijnen op het hartritme in de gaten te houden.

CCN onderzoekt ook of de Apple Watch mogelijk gebruikt kan worden om patiënten met hartfalen thuis (preventief) te monitoren. Er zijn veel kosten verbonden aan de behandeling van deze ziekte, mede daarom is het zinvol om voorspellende factoren voor de ontregeling van hartfalen te monitoren.

"We blijven groeien, innoveren en op zoek naar nieuwe kansen, gebaseerd op wetenschap en technologie", aldus Blok.

 

Het origenele artikel is te lezen op https://www.apple.com/newsroom/2023/02/with-apple-watch-researchers-explore-new-frontiers-in-heart-health/