085 – 303 86 20

Vertrouwen op de expertise van lokale ziekenhuizen na een reanimatie

team doctors taking pregnant woman operation theatre

Misschien heeft u het gelezen in het nieuws; een aantal grote ziekenhuizen heeft moeite de spoedeisende hulp toegankelijk te houden voor patiënten wegens onder andere een tekort aan personeel. Wat betekent dit voor patiënten die zorg nodig hebben na een reanimatie? Recent is er onderzoek gedaan in het Verenigd Koninkrijk naar het verschil in zorg tussen grote en kleinere ziekenhuizen voor deze groep patiënten.

Over het algemeen worden patiënten die net zijn gereanimeerd in verband met een hartstilstand, overgebracht naar de spoedeisende hulp (SEH) van een groot ziekenhuis, waar een eventuele dotterbehandeling kan plaatsvinden. De vraag is nu of lokale ziekenhuizen zonder dottercentrum ook kunnen zorgen voor een veilige en goede behandeling van deze patiënten?

 

In het Verenigd Koninkrijk is hier recent onderzoek naar gedaan, dat gepubliceerd is in The Lancet. Voor het onderzoek werden 882 patiënten gevolgd, die een geslaagde reanimatie ondergingen en geen tekenen hadden van een acuut hartinfarct op het hartfilmpje. Zij werden door de ambulance naar de dichtstbijzijnde en beschikbare SEH’s van een van de 32 ziekenhuizen in Londen vervoerd. Er werd daarbij geen verschil gemaakt tussen grotere of kleinere ziekenhuizen. 


Het sterftecijfer binnen dertig dagen na een reanimatie was in de groep die in een groot ziekenhuis werd behandeld en in de groep die in een klein ziekenhuis werd behandeld precies gelijk. Er was met het percentage van 63% geen verschil in uitkomst. Patiënten kunnen kortom net zo goed vertrouwen op de expertise van lokale ziekenhuizen na een reanimatie, als op de expertise van een groter ziekenhuis. 

Deze onderzoeksresultaten uit het Verenigd Koninkrijk stemmen positief voor wie zich zorgen maakt over de bereikbaarheid van de acute zorg. Het onderzoek laat zien dat we vertrouwen mogen hebben in de expertise van lokale ziekenhuizen voor deze groep patiënten.