085 – 303 86 20

Komt een patiënt niet meer bij de dokter - Artikel van ABN Amro - 19 juni 2019

Artikel ABN Amro

Patiënten zijn nog niet klaar voor eHealth, ofwel zorg op afstand; zo denken veel medisch specialisten in ziekenhuizen. Uit onderzoek van ABN AMRO komt een ander beeld naar voren. Meer dan 70 procent van de chronische patiënten staat open voor zorg op afstand.

Via een betrouwbare online omgeving je persoonsgegevens of de status van je gezondheid doorgeven aan het ziekenhuis. Thuis objectieve video’s bekijken waarin medische aandoeningen, behandeling of bijvoorbeeld wondverzorging worden uitgelegd. Beeldbellen met een medisch specialist: eHealth ontwikkelt zich razendsnel en gaat een veel actievere rol spelen in alle fasen van het zorgproces. Patiënten kunnen met behulp van eHealth zelf meer de regie voor hun gezondheid nemen.

Steeds minder zorgpersoneel om in stijgende zorgvraag te
voorzien

Het doorvoeren van zorg op afstand is ook bittere noodzaak voor de zorgsector. Het personeelstekort in de zorg loopt tot 2022 op naar 80.000 tot 100.000 medewerkers, terwijl het aantal patiënten - en dus ook de zorgkosten - door de vergrijzing verder stijgt. Bij verschillende ziekenhuizen zijn al tijdelijke opnamestops aangekondigd of is het aantal te behandelen patiënten naar beneden bijgesteld.

Tegelijkertijd hebben veel ziekenhuizen nog maar kleine stappen gezet om zorg op afstand te verlenen. Er worden her en der pilots uitgevoerd, voor een paar aandoeningen, maar het gaat te langzaam. De sector heeft zicht tot doel gesteld dat alle patiënten die daartoe in staat zijn, in 2025 de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid nemen. Met het huidige innovatietempo wordt dit streven niet gehaald.

Zorg op afstand, eHealth, heeft veel voordelen

De voordelen van zorg op afstand zijn zowel voor zorgverleners als patiënten erg groot. Het ziekenhuis kan met minder mensen dezelfde of zelfs betere zorg bieden. De ziekenhuisbezoeken worden beperkt tot situaties waarbij er echt iets aan de hand is. Ook zijn er veel minder spoedopnames, doordat de gezondheid van patiënten continu wordt gemonitord en er al vroeg kan worden ingegrepen. “Voor patiënten is het grootste voordeel dat hun kwaliteit van leven sterk verbetert. Zorg op afstand bespaart daarnaast veel tijd, is minder belastend voor naasten en geeft patiënten meer controle. Hierdoor voelen zij zich minder patiënt”, zo zegt Anja van Balen, sectorbanker Health.

Om zorg op afstand te realiseren, is samenwerking tussen zorgverleners - huisarts, ziekenhuis en thuiszorg - cruciaal. Zo is het belangrijk dat gegevens goed worden gedeeld en de financiering van de zorg wordt afgestemd op zulke samenwerkingsvormen.

Samenvattend

  • Ruim 70 procent chronische patiënten klaar voor zorg op afstand
  • eHealth leidt tot betere zorg met minder zorgverleners
  • Zorg op afstand dringend nodig om personeelstekorten op te vangen
  • Samenwerking tussen zorgverleners cruciaal om zorg op afstand mogelijk te maken

Meer informatie

Lees het volledige rapport 'Komt een patiënt niet meer bij de dokter... (pdf, 1.7MB)'.

Lees hier het volledige artikel.