085 – 303 86 20

Is een zoutarm dieet effectief bij hartfalen?

close up hand holding white salt cellar

Wanneer men een natriumarm dieet volgt, betekent dit dat voedingsmiddelen die veel zout (natrium) bevatten worden vermeden en ook tijdens het koken wordt er geen keukenzout toegevoegd aan de maaltijd. Of een zoutarm dieet ook voordelig is voor patiënten met hartfalen was echter niet bekend. Recent is dit onderzocht.

Om erachter te komen of een zoutarm dieet voordelige effecten heeft voor patiënten met hartfalen is de SODIUM-HF-studie uitgevoerd. 26 ziekenhuizen, verdeeld over zes landen, namen deel aan het onderzoek. Ruim 800 volwassenen met chronisch hartfalen werden verdeeld in twee groepen: een groep met een natriumarm dieet (<1500 mg/dag) en een groep met een normaal dieet.

De mediane natriuminname daalde van 2286 mg per dag naar 1658* mg per dag in de natriumarme dieetgroep en van 2119 mg/dag naar 2073 mg/dag in de normale dieetgroep. In beide groepen werd er gekeken naar het effect van de dieetvoorschriften op hart- en vaatziekten gerelateerde ziekenhuisopname, bezoek aan de spoedeisende hulp of overlijden door alle oorzaken binnen twaalf maanden; de primaire uitkomst. Daarnaast werd de conditie (6-minuten looptest) en de kwaliteit van leven gemeten.

En wat bleek? Na twaalf maanden verschilden de primaire uitkomst, de afzonderlijke componenten hiervan en de resultaten van de 6-minuten wandeltest tussen beide groepen niet. Het natriumarme dieet ging echter wel gepaard met kleine verbeteringen in de kwaliteit van leven.

Deze bevindingen laten zien dat er geen speciale winst te behalen valt voor patiënten met hartfalen door zoutarm te gaan eten. Het zoutbeperkte dieet liet echter wel bescheiden verbeteringen zien in bepaalde secundaire uitkomsten van de gezondheid. Dit suggereert dat patiënten het dieet zonder risico zouden kunnen proberen en het vervolgens zouden kunnen volhouden als ze zich er beter door voelen. Indien geen verbetering van kwaliteit van leven? Dan zou het natriumarme dieet kunnen worden gestopt.

Dit advies kan veel stress en frustratie voorkomen bij patiënten met hartfalen, een zoutarm dieet is namelijk moeilijk te handhaven. Heeft u hartfalen overleg dan met uw arts of u kunt afzien van een zoutarm dieet. Echter voor iedereen geldt; gebruik zout met mate.

 

*Dit ligt zelfs iets boven de eerder genoemde <1500 mg/dag, dat laat zien hoe moeilijk het is om aan dit dieet te voldoen.